فهرست کتاب


بهار ازدواج

امیر ملک محمودی‏

چرا دعاهای ما مستجاب نمی شود؟ چه کنیم تا دعای ما در گزینش همسر و شروع زندگی مشترک (بخت گشایی) مستجاب شود؟

دعاء از نظر لغت به معنای خواندن، صدا زدن و خواهش نمودن است. و معنای اصطلاحی آن عبارت از ارتباط مخلوق با خالق است، و طلب حاجت از غنی بی نیاز است و در نهایت رسیدن به کمالات و فیوضات معنوی و پرواز روح به مقام قرب الهی است(35).

آداب دعاء و نیایش با پروردگار

خداوند در قرآن کریم می فرماید:
و ادعوه خوفاً و طمعاً ان رحمه الله قریب من المحسنین(36)
خداوند را بخوانید با ترس از مردود شدن دعاء و با طمع در اجابت، زیرا رحمت الهی به نیکوکاران نزدیک است.
مرحوم کفعمی (رحمه الله علیه) فرمود: بدان که برای دعاء ارکان، اسباب، اوقات و بالهایی است. پس ارکان دعا شش چیز است: 1 - حضور قلب. 2 - شکسته شدن دل. 3 - اظهار مسکنت و فقر. 4 - حالت خشوع و بکاء. 5 - دلبستگی به خدا. 6 - قطع امید از اسباب ظاهری. و عمده اسباب دعا صلوات بر محمد و آل محمد است. و عمده اوقات دعاء سحر است. و عمده بالهای دعاء راستگویی است. پس اگر چنانچه ارکان دعاء تمام بود. دعا به قوت اجابت رسیده است، و اگر اسبابش تمام بود، دعاء قبول است، و اگر به وقتش بود، دعاء پیروز است، و اگر بال داشته باشد پرواز می کند، یعنی اگر دروغ نگوییم دعاء محجوب نمی شود و بالا می رود(37).

نماز استغاثه به حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام)

بزرگان ربانی ما درباره اهمیت و کیفیت نماز استغاثه به حضرت زهرا (علیها السلام) و گشایش مشکلات و استجابت دعا می فرمایند: هر گاه تو را حاجتی باشد به سوی حق تعالی و سینه ات از آن تنگ شده باشد، پس سه مرتبه تکبیر بگو و تسبیح حضرت فاطمه (علیها السلام) بخوان پس به سجده برو و صد مرتبه بگو: یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی، پس جانب راست صورت را بر زمین گذار و باز صد مرتبه بگو، پس باز به سجده می روی و صد و ده مرتبه ذکر فوق را بگو و پس از انابه و توبه به درگاه حضرت حق، حضرت زهرا (علیها السلام) را شفیع قرار داده و حاجات شرعی خود را یاد کن و با همه وجود و امید کامل از درگاه حضرتش درخواست کمک و یاری نما، به درستی که خداوند رحمان و رحیم دعای خیر شما را به استجابت می رساند. انشاء الله