فهرست کتاب


بهار ازدواج

امیر ملک محمودی‏

2 - افراد آگاه و دلسوز را به عنوان مشاور و واسطه قرار دادن

اگر صحبت مستقیم شما جوانان با والدین و بزرگترهای اشکال تراش تأثیر نکرد و یا به علت حجب و حیا خجالت کشیدید و نتوانستید رو در رو با آنها صحبت کنید و ایشان هم اصرار بر تحمیل نظرات غیر صحیح و منطقی خود دارند، بهتر است که افراد امین و صاحب نظری را که والدین شما آنها را قبول دارند، به عنوان مشاور، راهنما و واسطه قرار دهید تا با آنها صحبت کنند و مطمئن باشید که این کار، تأثیر فراوانی در سر نوشت آینده شما می تواند داشته باشد.

چرا دعاهای ما مستجاب نمی شود؟ چه کنیم تا دعای ما در گزینش همسر و شروع زندگی مشترک (بخت گشایی) مستجاب شود؟

دعاء از نظر لغت به معنای خواندن، صدا زدن و خواهش نمودن است. و معنای اصطلاحی آن عبارت از ارتباط مخلوق با خالق است، و طلب حاجت از غنی بی نیاز است و در نهایت رسیدن به کمالات و فیوضات معنوی و پرواز روح به مقام قرب الهی است(35).

آداب دعاء و نیایش با پروردگار

خداوند در قرآن کریم می فرماید:
و ادعوه خوفاً و طمعاً ان رحمه الله قریب من المحسنین(36)
خداوند را بخوانید با ترس از مردود شدن دعاء و با طمع در اجابت، زیرا رحمت الهی به نیکوکاران نزدیک است.
مرحوم کفعمی (رحمه الله علیه) فرمود: بدان که برای دعاء ارکان، اسباب، اوقات و بالهایی است. پس ارکان دعا شش چیز است: 1 - حضور قلب. 2 - شکسته شدن دل. 3 - اظهار مسکنت و فقر. 4 - حالت خشوع و بکاء. 5 - دلبستگی به خدا. 6 - قطع امید از اسباب ظاهری. و عمده اسباب دعا صلوات بر محمد و آل محمد است. و عمده اوقات دعاء سحر است. و عمده بالهای دعاء راستگویی است. پس اگر چنانچه ارکان دعاء تمام بود. دعا به قوت اجابت رسیده است، و اگر اسبابش تمام بود، دعاء قبول است، و اگر به وقتش بود، دعاء پیروز است، و اگر بال داشته باشد پرواز می کند، یعنی اگر دروغ نگوییم دعاء محجوب نمی شود و بالا می رود(37).