فهرست کتاب


بهار ازدواج

امیر ملک محمودی‏

1 - صحبت مستقیم با پدر و مادر و اطرافیان توسط خود جوانان

اگر جوانان با پدر و مادر یا آشنایان اشکال تراش و بهانه جو در رابطه با ازدواج خود مواجه شدند و یقین پیدا کردند که نظر بزرگترها نا حق می باشد، بهتر است با کمال ادب و احترام نسبت به آنها، نظر شخصی خود را به آنان بگویند. و مطمئن باشید که اینگونه صحبت های دوستانه و طرح رو در روی مسایل، با کمال احترام و متانت، تأثیر بسیار خوبی در اصلاح امور دارد.

2 - افراد آگاه و دلسوز را به عنوان مشاور و واسطه قرار دادن

اگر صحبت مستقیم شما جوانان با والدین و بزرگترهای اشکال تراش تأثیر نکرد و یا به علت حجب و حیا خجالت کشیدید و نتوانستید رو در رو با آنها صحبت کنید و ایشان هم اصرار بر تحمیل نظرات غیر صحیح و منطقی خود دارند، بهتر است که افراد امین و صاحب نظری را که والدین شما آنها را قبول دارند، به عنوان مشاور، راهنما و واسطه قرار دهید تا با آنها صحبت کنند و مطمئن باشید که این کار، تأثیر فراوانی در سر نوشت آینده شما می تواند داشته باشد.

چرا دعاهای ما مستجاب نمی شود؟ چه کنیم تا دعای ما در گزینش همسر و شروع زندگی مشترک (بخت گشایی) مستجاب شود؟

دعاء از نظر لغت به معنای خواندن، صدا زدن و خواهش نمودن است. و معنای اصطلاحی آن عبارت از ارتباط مخلوق با خالق است، و طلب حاجت از غنی بی نیاز است و در نهایت رسیدن به کمالات و فیوضات معنوی و پرواز روح به مقام قرب الهی است(35).