فهرست کتاب


بهار ازدواج

امیر ملک محمودی‏

چگونه می شود این مشکل را حل کرد؟

1 - ایجاد تسهیلات ویژه مسکن و اشتغال برای جوانان متأهل:

باید مسؤولین محترم طرح های زیر بنایی، گسترده و فراگیری را در سطح کشور برنامه ریزی کرده و عملاً آن را در دراز مدت به اجرا در آورند. باید با انبوه سازان هماهنگی شود و خانه های کوچک و مناسب استیجاری برای زوجین جوان بسازند. باید از طرف دولت محترم وام های سهل الوصول مسکن به مزدوجین جوان داده شود.

2 - سکونت موقت در منزل والدین پسر یا دختر:

بهتر است عروس و داماد برای مدتی در منزل والدین یکی از آنها ساکن شوند و در این مدت قانع باشند و سعی کنند احترام والدین و سایر اعضاء خانواده را داشته باشند و هرگز حرکتی از خود نشان ندهند که موجب دعواها و نزاع خانوادگی شود، بلکه با احترام متقابل و تعاون و همکاری و روحیه قناعت و ایثار و فداکاری به امور زندگی مشترک بپردازند تا انشاء الله در فرصتی مناسب منزل جداگانه ای تهیه کنند.