فهرست کتاب


بهار ازدواج

امیر ملک محمودی‏

چگونه می شود این مشکل را حل کرد؟

1 - باورهای غلط را نسبت به ازدواج پسر و دختر و ادامه تحصیل آنها از بین ببریم:

هرگز تصور نکنیم که ازدواج پسر و دختر با ادامه تحصیلات آنها ناسازگار است. این فکر غلطی است و یکی از آداب و رسوم و توقعات بیجا در جامعه ماست. اگر ازدواج به صورت صحیح انجام گیرد و همسری متناسب و شایسته انتخاب شود، پشتوانه بسیار خوبی برای ادامه تحصیلات و رسیدن به اهداف عالی علمی و تحصیلی خواهد بود.

2 - اجرای صیغه عقد شرعی و قانونی:

پسر و دختری که در حال تحصیل هستند، می توانند با رضایت والدین و مقدمات ساده و کم خرج و بدون تشریفات، نامزد شوند و عقد شرعی. محضری کنند و رسماً همسر همدیگر شوند؛ اما عروسی را به تأخیر بیندازند. با هم رفت و آمد داشته باشند و به تحصیلات خود ادامه دهند و از انحرافات و زیانهای مجرد بودن محفوظ بمانند.
در این صورت وقتی دو جوان عقد کردند و هر کدام دانستند که همسری مهربان، با وفا و خوب دارند، خیلی بهتر حواسشان جمع درس می شود و به آینده امیدوارتر می شوند و تمام سعی و تلاش خود را صرف درس خواندن، هنر آموختن و تقوا پیشه کردن می نمایند، تا هر چه زودتر زندگی مشترکشان را سر و سامان دهند و زندگی مستقلی را ایجاد کنند.