فهرست کتاب


بهار ازدواج

امیر ملک محمودی‏

دستور خواندن عقد دایم:

اگر صیغه عقد دایم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگوید: زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم (یعنی خود را زن تو نمودم به مهری که تعیین شده) پس از آن بدون فاصله مرد بگوید: قبلت التزویج (یعنی قبول کردم ازدواج را)
عقد صحیح است و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: زوجت موکلتی فاطمه موکلک احمد علی الصداق المعلوم، پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: قبلت لموکلی احمد علی الصداق المعلوم، صحیح می باشد(14).

مناسب ترین زمان برای فاصله بین عقد و عروسی چه مدتی است؟

بعد از اجرای صیغه عقد، دختر و پسر، زن و شوهر می شوند و شرعاً و قانوناً محرم می شوند و همه آثار ازدواج بر آنها مترتب می شود. از آن زمان همه مخارج زن، از قبیل خوراک و پوشاک، مسکن، دارو و دکتر و...، همه بر عهده شوهر می باشد و رسم بر این است که زن قبل از عروسی مطالبه نفقه نمی کند و شوهر هم نمی پردازد، ولی اگر مطالبه کند باید پرداخت شود.
مرد نیز در این زمان حق هر گونه تمتع مشروع را از همسرش دارد، لیکن رسم چنین است که تمتع مخصوص زناشویی را تا شب زفاف به تأخیر می اندازند، و بهتر هم همین است.
غالباً بین عقد و عروسی مدتی فاصله می شود، گرچه مدت خاصی را می توان معرفی کرد و موقعیتهای افراد نسبت به یکدیگر فرق می کند، لیکن مناسب ترین زمان برای فاصله بین عقد و عروسی مدت شش الی نه ماه می باشد. این دوران که از آن به عنوان دوران نامزدی شرعی یاد می کنند دارای فایده ها و آفت هایی می باشد که به آن ها اشاره خواهد شد. و اما علت های فاصله بین عقد و عروسی عبارتند از:
1 - دختری که سال ها در کنار والدین بوده و با آن ها انس و الفت صمیمانه ای داشته، برای او سخت و نگران کننده می باشد که یک مرتبه از آنها جدا شود.
2 - پسر و دختر خود را در این مدت بهتر و بیشتر برای پذیرش مسؤولیت زندگی مشترک مهیا می کنند.
3 - دختر و پسری که تاکنون نسبت به همدیگر بیگانه بوده اند، برایشان سخت است که یک مرتبه در کنار هم زندگی مشترک را شروع کنند.
4 - فرصتی مناسب برای خانواده هاست تا کم کم مقداری جهیزیه لازم و ضروری در حد توانشان برای فرزندشان تهیه نمایند.
5 - ممکن است بعضی از جوانان به علت خدمت سربازی یا ادامه تحصیلات و یا هر علت دیگری فعلاً آمادگی برای ازدواج رسمی و شروع زندگی مشترک نداشته باشند.

فایده های دوران عقد فاصله بین عقد و عروسی کدامند؟

منظور از دوران نامزدی، زمانی می باشد که پسر و دختر خطبه عقد را خوانده اند و رسماً و قانوناً محرم یکدیگر شده اند و یا اگر عقد دایمی (قانونی) صورت نگرفته، عقد موقت را خوانده اند و از نظر رابطه داشتن با هم هیچگونه مشکل شرعی ندارند، و فایده های این دوران عبارتند از:
1 - افزایش شناخت دقیق یکدیگر برای رسیدن به تفاهم و سازگاری بیشتر در زندگی مشترک.
2 - افزایش مهر و محبت نسبت به همدیگر با ملاقاتهای صمیمانه.
3 - ایجاد شور و نشاط و امید نسبت به زندگی آینده.
4 - اصلاح و تربیت همدیگر.
5 - برنامه ریزی برای استقلال و شکوفایی زندگی مشترک.
6 - پاسخ مثبت دادن به احساسات و عواطف همدیگر.
7 - هدیه دادن به همدیگر.
8 - نامه نگاری های اصلاح گرانه و محبت آمیز.
9 - بالا بردن سطح آگاهی و معنویت همدیگر، با حضور مشترک در مجالس دینی و مذهبی.
10 - فراگیری علوم و فنون اداره زندگی و همسرداری با مطالعه کتب مفید و آموزنده.
11 - شناخت بیشتر از خانواده های همدیگر.
12 - یادگیری نکات مهم و ضروری در تعلیم و تربیت فرزندان.
13 - آمادگی اقتصادی داماد برای کمک به تهیه جهیزیه و تهیه مسکن.
14 - مسافرت های شیرین و به یاد ماندنی کوتاه مدت دوران نامزدی.