فهرست کتاب


بهار ازدواج

امیر ملک محمودی‏

الف) شرایط و ویژگی های فردی

اولین مسایل مطرح در ازدواج، زمان و سن مناسب و میزان رشد فرد برای ازدواج است. در این رابطه سه شرط اساسی را به اختصار می توان نام برد:
1 - بلوغ جسمانی، روانی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، ذهنی، فرهنگی و آرمانی.
2 - داشتن هدف و انگیزه برای ازدواج.
3 - داشتن اطلاعات لازم در مورد انتظارات، تکالیف و وظایف در زندگی زناشویی.

ب) معیارها و ملاکهای ازدواج:

هر اندازه دختر و پسر از نظر ویژگی های گوناگون نزدیکتر باشند، ترکیب آن دو در زندگی زناشویی استوارتر و عمیق تر خواهد بود. این مجموعه ویژگی ها در منابع اسلامی با عنوان اصول کفویت و همانندی عنوان شده است که در ابعاد گوناگون چون: ایمان و دینداری، اخلاق نیک، اصالت خانوادگی، عقل و هوش، جمال و زیبایی، تناسب سنی، تناسب فرهنگی، تناسب خانوادگی از نظر اقتصادی و اجتماعی، سطح تحصیلات، شغل زوجین، سلامت از اعتیاد، دوشیزه بودن و... از آنها یاد شده است.

اساسی ترین عوامل مهم و موثر در انتخاب همسر نامناسب کدامند؟

مواردی که سبب انتخاب همسر نامناسب می گردند بسیارند و به طور اختصار به برخی از آنها اشاره می شود:
1 - تصمیم عجولانه در ازدواج. 2 - ازدواج در سن کم. 3 - انتخاب همسر برای راضی کردن دیگران مانند والدین و سایر بزرگترها. 4 - شناخت ناکافی زوجین از یکدیگر. 5 - انتظارات غیر واقع بینانه زوجین از یکدیگر. 6 - مسایل رفتاری و شخصیتی حل و فصل نشده زوجین تا قبل از شروع زندگی مشترک. 7 - دخالت بیش از حد و به ظاهر دلسوزانه برخی از والدین و بزرگترها در مسایل جزیی زندگی مشترک زوجین.