فهرست کتاب


بهار ازدواج

امیر ملک محمودی‏

اساسی ترین معیارها و ملاکهای گزینش همسر کدامند؟

بزرگان و رهبران دینی ما (علیهم السلام)، صاحب نظران، روان شناسان، متخصصان خانواده، شرایط و ملاکها و ویژگیهایی را برای ازدواج موفق توصیه می کنند. این توصیه ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف) شرایط و ویژگی های فردی

اولین مسایل مطرح در ازدواج، زمان و سن مناسب و میزان رشد فرد برای ازدواج است. در این رابطه سه شرط اساسی را به اختصار می توان نام برد:
1 - بلوغ جسمانی، روانی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، ذهنی، فرهنگی و آرمانی.
2 - داشتن هدف و انگیزه برای ازدواج.
3 - داشتن اطلاعات لازم در مورد انتظارات، تکالیف و وظایف در زندگی زناشویی.

ب) معیارها و ملاکهای ازدواج:

هر اندازه دختر و پسر از نظر ویژگی های گوناگون نزدیکتر باشند، ترکیب آن دو در زندگی زناشویی استوارتر و عمیق تر خواهد بود. این مجموعه ویژگی ها در منابع اسلامی با عنوان اصول کفویت و همانندی عنوان شده است که در ابعاد گوناگون چون: ایمان و دینداری، اخلاق نیک، اصالت خانوادگی، عقل و هوش، جمال و زیبایی، تناسب سنی، تناسب فرهنگی، تناسب خانوادگی از نظر اقتصادی و اجتماعی، سطح تحصیلات، شغل زوجین، سلامت از اعتیاد، دوشیزه بودن و... از آنها یاد شده است.