فهرست کتاب


بهار ازدواج

امیر ملک محمودی‏

انگیزه ها و اهداف مهم انتخاب همسر کدامند؟

ازدواج اگر با اندیشه و بر طبق معیارهای صحیح انجام بگیرد، فواید و منافع مهمی را در بردارد که به پاره ای از آنها به طور اختصار اشاره می شود:
1 - انجام وظیفه الهی. 2 - حفظ دین و تقویت معنویت. 3 - ایجاد محیط خصوصی برای آرامش و آسایش. 4 - سلامت اعصاب و روان. 5 - استفاده درست و لذت بخش از دوران شیرین و با نشاط جوانی. 6 - ایجاد و بقای نسل. 7 - تعاون و همکاری. 8 - سلامت و امنیت اجتماعی. 9 - ایجاد دوستی خالص و رسیدن به کمال و خوشبختی حقیقی. 10 - ارضای صحیح غریزه جنسی.

فواید کلی ازدواج کدامند؟

ازدواج به طور کلی اگر حساب شده و همراه با دانش و مشاوره صورت گیرد، سراسر فایده است. طبق تحقیقات وسیع صاحب نظران دینی، روان شناسان، روان پزشکان، جامعه شناسان، جرم شناسان، حقوقدانان و مشاوران، ازدواج و تشکیل خانواده، دارای فواید زیادی است که در یک نگرش کلی به قرار زیر است:
1 - انجام وظیفه الهی که بر عهده هر مسلمانی گذاشته شده است.
2 - موجب خوشنودی و خرسندی خداوند متعال و مباهات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می گردد.
3 - ازدواج با همسری شایسته، آرامش روحی و روانی و سلامت جسمی انسان را به دنبال خواهد داشت.
4 - ایجاد محیطی آرام و محترم برای ارضاء غرایز جنسی بطور مشروع است.
5 - موجب کنترل غرایز جنسی و تعدیل فعالیت های بیش از حد هورمونی در بدن می گردد.
6 - موجب عمل کردن به دستورات دینی و مذهبی و آرام نمودن وجدان می شود.
7 - ازدواج با همسری شایسته دین انسان را تا حد بالایی حفظ می کند.
8 - به طهارت معنوی و روحی کمک می کند.
9 - اخلاق و مروت را نیکو می کند.
10 - روزی انسان را زیاد می کند.
11 - موجب دوری گزیدن از انحرافات اخلاقی و اجتماعی نظیر زنا، همجنس بازی، استمنا و... می گردد.
12 - موجب مبتلا نشدن به بیماری های مقاربتی می گردد.
13 - داشتن کسی برای دوست داشتن و بودن کسی برای عشق زوج دیگر.
14 - ازدواج سبب شکفته شدن زندگی با آمدن فرزندان می شود که چه بسا در کودکی موجب شادی و نشاط والدین و در جوانی کمک کار ایشان و بعد از مرگ به عنوان باقیات و صالحات خواهند بود.
15 - موجب کسب تجربیات فراوان در نحوه تبدیل و ترکیب دو نوع روحیه می گردد.
16 - پرورش توانمندیهای همیاری و مددکاری.
17 - تبدیل تخیلات به واقعیات.
18 - تبدیل عشق های کاذب به صحنه های عملی دوستی و عاطفه گرایی.
19 - رسیدن به بلوغ روحی و رو به رو شدن با حقایق زندگی.
20 - پرورش استعدادهای نهفته در وجود انسان در مقابل فشارهای مختلف زندگی.
21 - پرورش استعدادهای اقتصادی و تقویت انگیزه های تلاش و کوشش.
22 - کسب تجربه برای اقتدار زندگی و نحوه به کارگیری آن در زندگی.
23 - ازدواج کانون پرورش اولاد سالم و صالح را پی ریزی می کند.
24 - پرورش استعداد از خود گذشتگی برای فرزندان و همسر خانواده.
25 - امتحان قدرت زن و مرد در نگاهداری و تربیت فرزندان.
26 - یافتن احساس مرد شدن یا زن شدن به دنبال زندگی زناشویی.
27 - عمل به فطرت انسان و کمک به تنازع بقا.
28 - ادغام دو روحیه و ساخت روان شناسی و افزایش قدرت سازگاری.
29 - آشنایی با شیوه های تفکر و عاطفه و خلق و ساختار کلی زنان، برای مردان و بالعکس.
30 - کسب تجربه در مورد تفاوت دوست داشتن و عشق ورزیدن.
31 - یاد گرفتن شیوه های بر قراری ارتباط مؤثر با افراد فامیل.
32 - نجات از دنیای تنهایی که طی آن ممکن است فرد به انواع انحرافات و بیماریها مبتلا شود.
33 - ایجاد دامنه مشترکی از منافع فردی یعنی نفع مشترک به عنوان انگیزه همکاری دایمی.
34 - کسب تجربه در مورد روش های سازش با خصوصیات اخلاقی غیر دلخواه.
35 - با ازدواج پسر و دختر به استقلال می رسند و یک واحد کوچک اجتماعی تشکیل می دهند.
36 - ازدواج موجب سلامت و سعادت و امنیت اجتماعی می گردد.
37 - موجب تعاون و همکاری زوجین در کانون زندگی مشترک می گردد.
38 - موجب هدفدار شدن زندگی می شود.
39 - موجب بهره مندی از دوران شیرین و با نشاط جوانی می شود.
40 - گشوده شدن دریچه ای جدید بر زندگی انسان.

چرا خداوند متعال در قرآن کریم همسران را به لباس تشبیه کرده و می فرماید: ... هن لباس لکم و انتم لباس لهن؟(5)

چرا که لباس همسر بودن یعنی:
1 - گرما بخشیدن. 2 - زدودن سردی ها. 3 - پوشیدن عیب ها. 4 - محرم راز بودن. 5 - مصون داشتن از آفت ها و آلودگی ها. 6 - آرام جان بودن. 7 - تنوع بخشیدن به زندگی. 8 - متناسب بودن. 9 - نزدیکترین همراه بودن.