فهرست کتاب


بهار ازدواج

امیر ملک محمودی‏

تحلیل روان شناسی ماجرا:

وقتی کسی کار خلافی انجام می دهد، دو جور مجازات می شود: اول مجازاتی که قانون برایش در نظر می گیرد و دوم مجازاتی که جامعه و مردم در مورد او اعمال می کنند که همانا بدبین بودن و بی اعتماد بودن نسبت به اوست. مجازات اول دوره ای کوتاه یا بلند دارد و به هر حال روزی به پایان می رسد، اما مجازات دوم که ریشه در فرهنگ و سیره مردم دارد، ممکن است تا پایان عمر برگرده فرد سنگینی کند. البته انصاف حکم می کند که به فرد فرصتی دوباره بدهیم و حق نیز همین است، اما در عمل کمتر کسی حاضر می شود به یک معتاد، سارق و... اعتماد کند.
آرش باید دنبال فردی بگردد که تفکر نوع دوم را ندارد، یعنی گذشته او را به شرط این که دیگر تکرار نشود - در مورد آرش چنین بوده چون سال هاست که امتحان خود را پس داده - نادیده بگیرد. آرش و یا خانواده اش باید طوری موضوع را با طرف مقابل در میان بگذارند که نترسد و جا نخورد، اما ظاهراً هم آرش و هم خانواده اش چون اعتماد به نفس خود را در این مورد از دست داده اند، در طرح سابقه آرش با ظرافت عمل نمی کنند.
امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
ما کل مفتون یعاتب.
هر فریب خورده ای را نمی شود سر زنش کرد.
(نهج البلاغه، حکمت 15)

بخش دوم: پرسشها و پاسخها درباره انتخاب همسر

اهمیت و ضرورت ازدواج در اسلام چیست؟

ازدواج و تشکیل خانواده از نظر اسلام مهم است. سنگ اول بنای حیات جامعه است. هر گونه اقدام و رشد اجتماعی در سایه خانواده حاصل می شود. عامل ثبات و سازش اجتماعی است و سعادت جامعه تا حدود زیادی در گرو آن است.
خداوند متعال که آفریننده انسان است و تمام خصوصیات و نیازهای جسمی و روحی او را می داند، می فرماید:
و من آیاته أن خلق لکم من انفسکم أزواجا لتسکنوآ الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون(3).
و از نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند.
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله - عز و جل - و اعز من التزویج(4).
در اسلام هیچ بنایی ساخته نشد، که نزد خدای عز و جل محبوبتر و ارجمندتر از ازدواج باشد.