فهرست کتاب


بهار ازدواج

امیر ملک محمودی‏

چه کسی می خواست من و او به هم نرسیم؟

بر اساس سر گذشت: ویدا 36 ساله
سه سال بود من و علیرضا نامزد بودیم. البته عقد نکرده بودیم بلکه طی یک مراسم کوچک و خودمانی نامزدیمان را به اطلاع بزرگترهای فامیل رسانده بودیم. و بعد شیرینی و شربت. علیرضا قولی هایی داده بود و چون نتوانسته بود به آنها عمل کند، پدرم لج کرد و گفت:
- مرغ یک پا دارد. حرف من یکی است. باید خانه و ماشین داشته باشی تا دخترم را به عقدت در آورم.
- با کدام پول خانه و ماشین بخرم؟
- من نمی دانم آقا علیرضا، تو روز اول که به خواستگاری دخترم آمدی، قول دادی اسباب خوشبختی او را فراهم کنی.
- بله قول دادم، خوب یادم هست، اما... اما خوشبختی که در داشتن خانه و ماشین نیست.
پدر پوزخندی زد و گفت:
- پس خوشبختی در چیست؟ در سالی یک بار مستاجر این و آن بودن و مثل کولی ها از اینجا به آنجا ییلاق و قشلاق کردن است؟ خوشبختی یعنی نان خالی در آب فرو کردن؟ آقا علیرضا پنبه را از گوش هایت بیرون بیاور و خوب به حرفهایم گوش بده! من نمی خواهم دخترم یک عمر سختی بکشد و مستاجری کند و با اتوبوس تهران را پشت سر بگذارد. تو روز اول گفتی که پدرت را راضی می کنی قطعه زمین را که در شمال دارد، بفروشد و سهم تو را بدهد و...
علیرضا حرف پدرم را قطع کرد و با ادب و احترام خاصی گفت:
- حق با شماست. شرمنده ام. پدرم چنین قولی به من داده بود، اما الان زیر قولش زده و می گوید خودت باید روی پاهای خودت بایستی.
- شرمنده ای؟! شرمنده ام که آب و نان حلال نمی شود. لابد می خواهی در یک اداره دولتی کار پیدا کنی و با ماهی بیست - سی تومان ذره ذره پس انداز کنی و...
پدر آن روز بد جوری علیرضا را از خود راند. پا در میانی من و مادر و دیگران هم اثری نداشت. پدر می گفت:
- علیرضا باید پی کار نان و آب دار برود و با دست پر برگردد.
از آنجا که علیرضا خیلی به من علاقه مند بود، عزم خود را جزم کرد و راهی سوئد شد. سال 71 بود. من بیست و شش ساله بودم و او بیست و نه سال داشت. علیرضا هنگام رفتن و در فرودگاه به من گفت:
نگران نباش ویدا، من بزودی بر می گردم و به پدرت ثابت می کنم که لیاقت تو را دارم.
اشک در چشمانم حلقه زد:
- خودت می دانی که من راضی به این سفر نیستم. شاید اگر در ایران می ماندی، می توانستی...
سر خود را به این سو و آن سو تکان داد و گفت:
- در ایران محال است. من برای تفریح به سوئد نمی روم. مطمئن باش شب و روز کار می کنم و پولهایم را کنار می گذارم.
علیرضا در میان اشک و دعای من که بدرقه راهش بود، به سوئد رفت. سال اول هر ماه تلفن می زد و نامه می نوشت و مرا به آینده امیدوار می کرد.
سال دوم این ارتباط کمتر شد.
- علیرضا، دیگر مثل سابق گرم نیستی.
خیال بد نکن ویدا! من اینجا همیشه به یاد تو هستم.
سال سوم، ده روز به ایران آمد. می گفت:
- زندگی در سوئد آسان نیست، ولی من حسابی کار می کنم. کمی دیگر صبر کن ویدا!
در این مدت خواستگاران خوبی داشتم، اما چون می دانستند من و علیرضا نامزدیم قدم جلو نمی گذاشتند. پدرم از این بابت عصبانی بود و می گفت:
- از دست این پسره خسته شده ام. سه سال است که رفته سوئد و تکلیف ویدا را روشن نمی کند. ویدا نباید منتظر او بماند.
من اگر چه خیلی احترام پدر را نگاه می داشتم و حرف روی حرفش نمی زدم،
اما این بار با قاطعیت گفتم:
- من بجز علیرضا با کس دیگری ازدواج نمی کنم.
پدر سرخ شد و گفت:
- بیست و نه سال از سنت گذشته است، فرصتهای ازدواج را از دست نده دختر!
- من و علیرضا نامزدیم. این را همه می دانند.
- علیرضا به قولهایش وفا نکرد. بیشتر از این جایز نیست منتظرش بمانی.
- من منتظر می مانم، حداقل تا یکی - دو سال دیگر.
صبح روز بعد به علیرضا تلفن زدم و گفتم:
- علیرضا تو را به خدا هر چه زودتر برگرد! من نمی توانم بیشتر از این فشارها را تحمل کنم.
- بر می گردم. به من فرصت بده!
به او فرصت دادم و بالاخره سه سال بعد به ایران برگشت. من سی و دو سال داشتم و او سی و پنج سال. خیلی خوشحال بودم، چون علیرضا با دست پر آمده بود. او با پولی که پس انداز کرده بود، یک اتومبیل و خانه نسبتاً خوبی خرید.
به پدرم گفتم:
- دیدی پدر، علیرضا به قولهایش وفا کرد.
پدر لبخندی زد و گفت:
دخترم، تمام سختگیری های من برای این بود که تو زندگی راحتی داشته باشی. راستی پس چرا علیرضا به خواستگاریت نمی آید؟ به هر حال باید دوباره حرفهایی زده شود و...
- چشم پدر، به او می گویم هر چه زودتر همراه خانواده اش به خواستگاری بیاید.
وقتی به علیرضا گفتم چرا مقدمات مراسم عقد و عروسی را فراهم نمی کنی، از جواب دادن طفره رفت. چند بار و در فواصل گوناگون این سؤال را پرسیدم، اما او دوست نداشت در این مورد حرف بزنیم تا اینکه یک روز گفت:
- ببین ویدا، تو باز هم باید صبر کنی.
- صبر، چرا؟ نکند دوباره می خواهی به سوئد بروی؟!
روی خود را به طرف درختان حاشیه خیابان کرد و گفت:
- نه، این بار قضیه چیز دیگری است. مادرم می گوید ویدا مناسب تو نیست. تو با علیرضای شش سال قبل فرق می کنی. پولدار شده ای، خارج رفته ای و... خلاصه اینکه می گوید دنبال یک دختر خیلی خوب برایت هستم.
- تو چه می گویی؟
- نمی دانم چه بگویم... خب مادر است...
با تعجب نگاهش کردم و گفتم:
- باور نمی کنم این حرفها از دهان تو بیرون بیاید. من به خاطر تو شش سال مقابل پدر و مادرم ایستادم. من نه سال است که نامزد توام. بهترین خواستگارها را در این سالها داشتم، اما همه آنها را رد کردم. حالا تو به همین سادگی می گویی که مادرت با ازدواج من و تو مخالف است؟
علیرضا سکوت کرد و من ادامه دادم:
- اصلاً از تو توقع ندارم این طور مرا بازیچه خود کنی. زود تکلیف مرا روشن کن!
علیرضا مرا به آرامش دعوت کرد و گفت:
- وقتی مادرم به خواستگاری تو نمی آید و به تبع آن پدرم هم پا جلو نمی گذارد، چکار می توانم بکنم؟
- پس منظورت این است که همه چیز را فراموش کنیم و هر کدام به راه خودمان برویم؟
لبخندی زد و گفت:
- سعی می کنم مادرم را راضی کنم.
او سعی کرد، اما نتیجه ای نداشت، طاقت پدر طاق شده بود:
- این پسره چه مرگش است؟ یک سال است که از خارج برگشته، اما قدم جلو نمی گذارد.
مادرم گفت:
- شاید پشیمان شده...
و من با گریه گفتم:
- مادر راست می گوید. او پشیمان شده است.
پدر مثل برق گرفته ها از جا پرید و گفت:
- غلط می کند. ده سال ما را علاف خودش کرده و حالا پشیمان شده است؟! می دهم پوست سرش را بکنند تا از این به بعد این طور با آبروی کسی بازی نکند.
تهدیدهای پدر ریشه در هیجانات و عصبانیتهای زود گذر داشت و نهایتاً فقط به علیرضا پیغام داد که دیگر طرف خانه ما آفتابی نشود. من هم کاملاً ارتباطم را با او قطع کردم، انگار نه انگار کسی به نام علیرضا در زندگی ام وجود داشته است. حدود سه ماه بعد مهین - دختر دایی علیرضا - که با من دوست بود، گفت:
- یک خبر داغ برایت دارم. مادر علیرضا دختری را به او معرفی کرده و می خواهند به خواستگاریش بروند.
در حالی که از حسادت داشتم می ترکیدم، گفتم:
- به من چه؟ اصلاً دوست ندارم خبری از علیرضا بشنوم.
این حرف را از ته دل نزدم، چون قلباً به علیرضا علاقه داشتم و روز و شب چشم به در دوخته بودم که خبری از او برسد. دلم می خواست اظهار پشیمانی کند و همه چیز مثل روزهای اول آشنایی مان شود. یک ماه بعد مهین خبر داغ دیگری به من داد:
- درست روزی که قرار بود علیرضا به خواستگاری آن دختر برود، مادر دختر سکته کرد. خانواده دختر این را به فال بد گرفتند و به علیرضا جواب رد داده اند.
خوشحال بودم، فکر می کردم علیرضا دوباره به سوی من بر می گردد، اما انگار مادرش دست بردار نبود، چون چند وقت بعد مهین خبر آورد:
- آنها می خواهند به خواستگاری یک دختر دیگر بروند.
و یک ماه بعد گفت:
- مراسم خواستگاری انجام شد و گویا علیرضا و آن دختر همدیگر را پسندیده اند. بزودی باید منتظر کارت دعوتشان باشی.
با دلخوری گفتم:
- بی مزه نشو مهین! هیچ از این جور شوخی ها خوشم نمی آید. دو هفته بعد از مهین شنیدم:
- این عروسی هم سر نمی گیرد.
با تعجب نگاهش کردم و پرسیدم:
- چرا؟
- علیرضا با کمی پرس و جو متوجه شده است که، برادر دختری که به خواستگاری اش رفته مهتاد است و سابقه زندان دارد. حالا دلش چرکین شده و همه چیز را به هم زده است.
باز هم خوشحال شدم و با خودم گفتم:
- شاید قسمت این است که من و علیرضا به هم برسیم.
چند روز بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که علیرضا توسط مهین برایم پیغام فرستاد:
من اشتباه کردم، نباید دل تو را می شکستم. شاید نفرین و آه تو همراه من است که به هر جا می زنم، به در بسته می خورم. اگر موافق باشی به همراه خانواده ام به خواستگاریت می آیم. مادرم را راضی کرده ام.
با خوشحالی خبر را به پدرم دادم، اما او اخمی کرد و گفت:
- محال است این پسره نامرد را به خانه ام راه بدهم.
گریه ام گرفت، انگار قسمت نبود بخت من باز شود. دست به دامن مادرم شدم و از او خواستم هر طور شده پدر را راضی کند. مادر زحمت بسیاری کشید تا عاقبت پدر با اکراه پذیرفت که آنها به خانه مان بیایند. سی و چهار سال داشتم و اگر چه به نظر من برای عروس شدن کمی دیر بود، اما از ته دل خوشحال بودم. من حدود ده سال منتظر علیرضا نشسته بودم. روزی که او و خانواده اش با دسته گل و شیرینی به خواستگاری ام آمدند، پدرم عبوس و گرفته روی مبل نشسته بود و لام تا کام حرف نمی زد. مادر علیرضا رشته سخن را به دست گرفت و تحویلاً عذر خواهی کرد و گفت:
- ویدا جان بهترین دختر عالم است. ما افتخار می کنیم که عروس ما بشود.
و بعد هم منتظر عکس العمل پدر ماندند و اینکه حرف نهایی را بزند و روز عقد و چیزهای دیگر مشخص شود.
پدر چند سرفه کوتاه کرد و استکان چای را که مقابلش بود، بدون قند لاجرعه سر کشید و گفت:
- من به یک شرط با این ازدواج موافقت می کنم.
علیرضا آهسته پرسید:
- چه شرطی؟
و چشم به دهان پدرم دوخت که باز شد و گفت:
- علیرضا خان شش سال در خارج بوده، به نظر من صلاح در این است که آزمایش بدهد تا ببینیم ایدز دارد یا نه؟
مجلس ابتدا در سکوتی سنگین فرو رفت و بعد پدر علیرضا با اوقات تلخی گفت:
- این چه حرفی است آقا؟ ایدز کدام است؟ پسرم از برگ گل پاک تر است.
و مادر علیرضا گفت:
- صد دفعه به علیرضا گفتم ویدا وصله تن ما نیست.
و علیرضا خروشید:
آقا این توهین به من است. من هرگز زیر بار این کار نمی روم. جنابعالی می فرمایید بنده اول ورقه آزمایش را که دال بر ایدز نداشتن من است برایتان بیاورم؟ توهین از این بالاتر؟ ده سال قبل هم شما بهانه پول و خانه و ماشین را گرفتید و حالا هم یک بهانه دیگر، شما نمی خواهید من و دخترتان ویدا به هم برسیم.
سپس بدون خداحافظی از خانه ما رفتند و هرگز بر نگشتند.
من اکنون در آستانه سی و شش سالگی ام و واقعاً نمی دانم چه کسی باعث شد من و علیرضا به هم نرسیم: پدرم؟ علیرضا؟ مادرش یا...

تحلیل روان شناسی این ماجرا:

همه در شکل گرفتن نهایی این ماجرا به نوعی مقصرند. پدر ویدا نباید ملاک خوشبخت بودن را داشتن خانه و ماشین قرار می داد، ویدا نباید با تساهل و تسامح ده سال به پای علیرضا می نشست، بلکه باید جدی تر و سختگیرتر می بود و از او می خواست هر چه زودتر تکلیف را روشن کند. شرط جوانمردی نبود که علیرضا بلافاصله تحت تأثیر حرف مادرش قرار گیرد و زیر قولش بزند و از ویدا موقتاً دل بکند، مادر علیرضا نباید آرزوها و وفاداری ویدا را نادیده می گرفت و...
امام علی (علیه السلام) می فرماید:
أفضل الشفاعات أن یشفع بین اثنین فی نکاح حتی یجمع شملهما.
بهترین وساطتها این است که میان دو نفر در امر ازدواج وساطت شود تا سر و سامان بگیرند.
(میزان الحکمه، ح 7828)
زود می گیرد به دندان ندامت، پشت دست - هر که حرف نیکخواهان را نمی گیرد بگوش

غوطه ور در رویا

بر اساس سر گذشت: شیده 34 ساله
از دوره راهنمایی این فکر به ذهنم آمد که من بچه آن ها نیستم و برای خودم دو دلیل بزرگ داشتم: 1. چرا آن ها فقط یک بچه دارند؟ 2. چرا سنشان این قدر بالاست؟ بارها با آن ها حرف زدم و درباره تولدم و این که چرا دیگر بچه دار نشده اند، سؤال کردم، اما جواب هایشان مرا قانع نمی کرد، پدرم می گفت:
- همین یک بچه - یعنی تو - را هم خدا خیلی لطف کرد که به ما داد. در واقع با نذر و نیاز صاحب تو شدیم، چون دکترها بعد از آزمایش های فراوان آب پاکی را روی دستمان ریخته بودند.
و مادرم می گفت:
- من و پدرت در جوانی به عقد یکدیگر در آمدیم، اما چهارده سال طول کشید که تو به دنیا آمدی. به همین دلیل به ما نمی خورد که بچه ای به سن تو داشته باشیم.
به جز این ها من از این که در خانه تنها بودم و نه برادری داشتم و نه خواهری کلافه بودم و مدام بهانه می گرفتم. وقتی به دبیرستان وارد شدم، از پدر و مادرم دل بریدم و به یکی از دبیرانم دل بستم. من به او می گفتم، مادر. آن دبیر که اتفاقاً جوان بود و شش - هفت سال بیشتر با من اختلاف سنی نداشت، می گفت:
- شیده جان، من دوست تو هستم نه مادرت. قدر مادرت را بدان!
- من او را به عنوان مادرم به رسمیت نمی شناسم.
- چرا؟ مگر دوستش نداری؟
- دارم، اما فکر می کنم او مادرم نیست.
- دیوانگی را کنار بگذار شیده. تو تنها بچه پدر و مادرت هستی و آن ها خیلی دوستت دارند. با این گونه رفتارهایت دلشان را می شکنی.
حرف های خانم دبیر که اسمش میترا بود، منطقی به نظر می رسید، اما به دلم نمی شست و نمی توانستم خودم را قانع کنم که بچه این پدر و مادر هستم. بهترین اوقات من زمانی بود که که با میترا بودم. با او حرف می زدم و درد دل می کردم و هر چند وقت یک بار به مناسبت های گوناگون برایش چیزی به عنوان هدیه می خریدم. هر سال در روز مادر سنگ تمام می گذاشتم و بهترین هدایا را به او می دادم. میترا می گفت:
- این ها را باید به مادرت بدهی.
و من لب هایم را ور می چیدم و می گفتم:
او مادر من نیست. مطمئنم که آن ها مرا از پرورشگاه آورده اند یا از سر راه برداشته اند.
روز به روز وابستگی عاطفی من به میترا بیشتر می شد و به همان نسبت از پدر و مادرم - بخصوص مادرم - دور و دورتر می شدم. آن ها خیلی غصه می خوردند. گاهی دلم برایشان می سوخت و با خودم می گفتم:
- شیده، اگر واقعاً بچه آن ها باشی، می دانی چه ظلم بزرگی به آن ها می کنی؟
من فکر می کردم میترا می تواند جای مادر واقعی ام را پر کند و تا آخر عمر در کنارم بماند. هر بار که می دیدمش، می گفتم:
- میترا جان؟ هیچ وقت مرا تنها نگذار. تو بهترین مادر دنیا هستی.
و او حتی ازدواج هم نکرده بود، می خندید و می گفت:
- آخر من که هنوز طعم مادر بودن را نچشیده ام، چطور می توانم بهترین مادر دنیا باشم؟
- از نظر من هستی و هیچ چیزی از یک مادر خوب و نمونه کم نداری.
دیپلم که گرفتم، همچنان دوستی و رابطه ام را با میترا حفظ کردم. هفته ای چند بار او را می دیدم وگرنه دلم آرام نمی گرفت. در خانه پیوسته به یاد او بودم. برایش نامه می نوشتم، خطاطی می کردم، نقاشی می کشیدم و وقتی می دیدمش آن ها را با یک شاخه گل به او می دادم. کم کم سر و کله خواستگارها پیدا شد، اما من که به خیال خودم می خواستم تا ابد با میترا باشم و عشق و علاقه و دوستی او را برای سیراب شدن روح تشنه ام کافی می دانستم. به همه شان جواب رد می دادم، پدرم می گفت:
- شیده جان، لگد به بخت خود نزن! فلان خواستگار که خوب بود و عیبی نداشت، چرا جواب رد دادی؟
و من فاتحانه و مغرورانه می گفتم:
- دوست ندارم هیچ کس و هیچ چیز باعث جدایی من از میترا شود.
میترا هم که متوجه دلبستگی شدید من به خودش شده بود و احتمالاً به توصیه پدر و مادرم سعی می کرد به نوعی مرا از سر خود باز کند، گاهی وقت ها بهانه می آورد و از دیدن من طفره می رفت. یک روز به او گفتم:
- ببین میترا جان، بالا بروی و پایین بیایی، تو مادرم هستی و من هم دخترت، بنابراین از من فرار نکن...
و بعد با چشمانی اشک آلود ادامه دادم:
- من که جز تو کسی را ندارم. عشق و محبتت را از من دریغ نکن!
میترا اشک هایم را پاک کرد و سرم را روی شانه اش گذاشت و در حالی که موهای بلندم را نوازش می کرد، گفت:
- واقع بین باش شیده. این قدر در خیالات غوطه نخور! من مادرت نیستم. من فقط دوست توأم که زمانی هم معلم تو بودم.
- یعنی نمی خواهی دخترت باشم؟ مرا از خودت می رانی؟
- من تو را دختر خودم نمی دانم. من و تو شش سال فاصله سنی داریم. من هم مثل تو مجردم. مادرت از دست من دلخور است. فکر می کند من در دامن زدن به این گونه افکار در تو مقصرم.
اگر چه می دانستم حق با میترا است، اما نمی خواستم واقعیت را قبول کنم. من در کنار میترا احساس آسودگی و اعتماد به نفس می کردم و به کسانی که خانواده ام را نمی شناختند، می گفتم میترا مادر من است. البته آنها از این حرف تعجب می کردند، اما برایم مهم نبود. بیست سالم که شد، مادرم به یک بیماری سخت مبتلا گردید. میترا گفت:
- به مادرت برس و از او پذیرایی کن. بیماری او ریشه روحی - روانی دارد. محبت کردن تو به او می تواند در بهبود او مؤثر باشد.
اما من چنان به خودم قبولانده بودم که میترا مادر من است که هیچ توجهی به مادرم نداشتم. بیماری او یک سال و نیم ادامه داشت و سرانجام دار فانی را وداع گفت. وقتی چشمهایش را برای همیشه بر هم گذاشت، دلم فشرده شد. تازه می فهمیدم که چقدر دوستش داشتم. خانه از وجود او خالی شده بود و این برایم عذاب آور بود. پدرم از صبح تا غروب سر کار بود و من تنها در خانه می نشستم و به گذشته فکر می کردم. میترا هر روز به من سر می زد و به من قوت قلب می داد تا از پا نیفتم.
یک سال بعد از مرگ مادر دوباره برایم خواستگار آمد و پدر گفت:
- شیده جان، اگر ازدواج کنی، هم تو از تنهایی در می آیی، هم من. من ازدواج نمی کنم. می خواهم تا آخر عمر مجرد بمانم.
پدر خیلی با من بحث کرد و دلیل و برهان می آورد، اما نمی توانست حریفم شود و نظرم را عوض کند تا اینکه یک اتفاق مهم مرا تا مرز مرگ برد. ماجرا از این قرار بود که در یک شب پاییزی، در حالی که هوا بارانی بود، تلفن خانه مان به صدا در آمد. آن سوی سیم میترا بود. شنیدن صدای او در این شب دلگیر فوق العاده خوشحالم کرد. خود او هم خوشحال بود.
- چی شده میترا جان؟ خیلی خوشحالی.
- خب، راستش به قول معروف بختم باز شده است.
- چطور؟ گنجی به دست آوردی؟
- آره، یک گنج گرانبها.
- خب، زودتر بگو ببینم چه اتفاقی افتاده که اینقدر خوشحالی؟
- مرد ایده آل خود را پیدا کرده ام. کسی که احساس می کنم در کنار او می توانم خوشبخت باشم. امروز قرار و مدار عروسی را گذاشتیم. بزودی کارتش را برایت می آورم.
سکوت کردم. باورم نمی شد. میترا خندید و گفت:
- خوشحالی نه، دلم می خواهد برای عروسی ام سنگ تمام بگذاری. تزیین اتاق عقد را هم به عهده تو می گذارم. ماشاالله هنرمندی و خوش سلیقه...
دیگر نمی شنیدم چه می گوید و سست شدم. گوشی از دستم افتاد و ناگهان نقش بر زمین شدم. وقتی به هوش آمدم در بیمارستان بودم و پدرم و میترا بالای سرم بودند، میترا دستی بر سرم کشید و گفت:
خدا را شکر که چشمهایت را باز کردی. چرا یکهو این طوری شدی؟ حتماً فشارت آمده پایین. کمی به خودت برس دختر!
رویم را از او برگرداندم. آمد این طرف تخت و گفت:
- امیدوارم حدسم درست نباشد، اما... حدس می زنم تو از اینکه می خواهم ازدواج کنم ناراحتی، درست است؟
چشمانم پر از اشک شد. آهی کشیدم و گفتم:
- آره، این رسم مادر و دختری نیست. تو نباید ازدواج کنی. تو باید همیشه در کنار من باشی.
- خب، من که نمی توانم تا ابد مجرد بمانم. تو هم باید یک روز ازدواج کنی و بروی دنبال سرنوشتت.
چیزی نگفتم. باید این واقعیت تلخ را می پذیرفتم. دست میترا را در دستم گرفتم و گفتم:
- قول بده بعد از عروسی هم مادرم باشی و مرا تنها نگذاری. لبخندی زد و گفت:
- قول می دهم. خیالت راحت باشد. حالا زودتر خوب شو که خیلی کار داریم.
ازدواج میترا و فریبرز مساوی بود با مرگ من. اغراق نمی کنم. من بعد از این که آن ها ازدواج کردند، از لحاظ انگیزه و احساس مردم و دیگر هیچ امیدی به آینده نداشتم. روزهای اول مرتب به خانه میترا می رفتم. اما گویا شوهرش به او گفته بود مایل نیست من زیاد به خانه آن ها رفت و آمد کنم. من می دانستم که میترا بعد از ازدواج میترای سابق نخواهد بود، یعنی زندگی مشترک به او این فرصت را نمی دهد، اما تصورش را هم نمی کردم شوهرش حسادت کند و مانع دوستی من و او بشود. بعدها شنیدم که گفته بود:
- این دختره گنده، خل و چل است. چطور رویش می شود به زن من بگوید مادر؟!
او احساس مرا درک نمی کرد. من از او و از همه مردها متنفر شدم چون آنها را موجوداتی خود خواه و زورگو می دانستم. جدایی و دوری از میترا در روحیه من اثر منفی زیادی گذاشت. به یک فرد گوشه گیر و منزوی تبدیل شده بودم. پدرم مرا پیش چند روان شناس و روان پزشک برد، اما حالم بهتر نشد. یک سال بعد بچه میترا به دنیا آمد. حالا میترا واقعاً مادر شده بود، اما نه مادر من، بلکه مادر یک پسر کاکل زری به نام فرامرز. به فرامرز حسودیم می شد و او را دوست نداشتم. دلم می خواست سر به تن فریبرز و پسرش فرامرز نباشد. پدرم به من می گفت:
- شیده جان، سی سال از سنت گذشته است. چرا این پا و آن پا می کنی. زودتر ازدواج کن!
من با او دعوا می کردم و می گفتم:
- شما می خواهید مرا از سر خودتان باز کنید. من قصد ندارم ازدواج کنم. همه مردها بدند. مگر ندیدی چطور فریبرز میترا را از من گرفت؟
هفته ها و ماه ها پشت سر هم گذشت و سر میترا به زندگی خودش گرم شد. او دیگر یادی از من نمی کرد. یک روز به طور اتفاقی او را در خیابان دیدم و شروع کردم به گله کردن، اما او خیلی خونسرد گفت:
باید واقعیت را پذیرفت شیده جان، بهتر است از این به بعد دست از خیال پردازی برداری و با واقعیت زندگی کنی.
آن موقع سی و یک سال داشتم و نمی دانم چرا حرف میترا بعد از سال ها که چنین حرف هایی را می شنیدم، رنگ و بویی دیگری داشت و این بار واقعاً مرا از خواب چندین ساله بیدار کرد. به خانه که برگشتم، آلبوم عکس را ورق زدم و به عکس های مرحوم مادرم نگاه کردم. انگار چشمهایم تازه باز شده بود، چون شباهت فوق العاده من و او انکارناپذیر بود. با خودم گفتم:
شیده، تو چقدر بی رحم بودی که سالها مادر نازنینت را با حرف ها و رفتارت آزار دادی.
سه سال است که وقتی روز مادر فرا می رسد، با دست گلی زیبا به بهشت زهرا می روم و ساعت ها بر مزار مادرم می نشینم و از او طلب عفو می کنم. و سه سال است که احساس می کنم چیزی در روح و جانم جوانه زده است، چیزی به نام امید. دوست دارم ازدواج کنم، اما انگار همه درها به رویم بسته شده است، چون از خواستگار خوب خبری نیست. شاید حق دارند، آخر چه کسی حاضر می شود با یک دختر سی و چهار ساله که مادر ندارد و پدرش را هم سال گذشته از دست داده است و نه برادر دارد و نه خواهر، ازدواج کند؟