فهرست کتاب


گوهر عفاف

سید حسین اسحاقی

پیش گفتار

از دیدگاه اسلام، زن شخصیتی شایسته و رسالتی الهی دارد که می تواند با پیمودن مدارج کمال، به مراتب عالی انسانیت بار یابد و مصداق تحقق فلسفه خلقت؛ یعنی جانشینی خدا گردد. زن، مربی بشر است و می تواند با تربیت فرزند صالح، امتی را از گمراهی رهایی بخشد.
جایگاه والای زن می طلبد که این گوهر آفرینش در صدف حجاب قرار گیرد تا ارزشهای انسانی اش محفوظ بماند. فلسفه نگهبانی و پوشش اشیاء، ارزش آنهاست و هر قدر افزایش یابد، درصد محافظت از آنها بیشتر می شود. حجاب، خیمه عفاف بانوان است و ایمان به خدا و ترس از آخرت از مهم ترین پایه های حجاب به شمار می روند. وقتی زن به علم و حکمت خدای تعالی ایمان بیاورد و بپذیرد احکامی که برای انسان تشریع شده است، آثار مثبتی دارند، از حکم الهی درباره حجاب استقبال می کند. شناخت آثار زیان بار خودنمایی زن، مکمل آگاهی هایی است که از آن سخن خواهیم گفت.
پوشیدگی زن، نماد تقوای اوست. وقتی زن، تقوای جنسی را رعایت کند و خود را بپوشاند، وعده های الهی درباره پرهیزکاران، درباره او نیز محقق می شود.
غلبه بر هواهای نفسانی چشم پوشی از لذت های حرام، به انسان، هیبت و وقار می بخشد. به صورت ناخودآگاه، برخورد مردان با زنانی که پوشش نامناسبی دارند، برخوردی شهواتی و ابزاری است، ولی برخوردشان با زنان پوشیده، برخوردی همراه با احترام و تکریم قلبی است. نوع پوشش زن، معرف شخصیت عفیف یا هوس انگیز اوست که موضع گیری مرد را در برابراو مشخص می کند. در حقیقت، حجاب زن، جهاد اکبر اوست.
امنیت و آرامش خاطر نیز از آثار حجاب اسلامی است. انسان در پناه محافظ، احساس آرامش بیشتری دارد. پوشش اسلامی نیز نگهبان زن است و به زن آرامش می بخشد. هر چه این پوشش کامل تر شود، درصد امنیت و حفاظت زنان بالاتر می رود. سختی حجاب، حق بیمه ای است که زن، برای تأمین سلامت خود می پردازد؛ زیرا پوشش، مانع نفوذ هوای نفس و نگاه های آلوده و افکار فاسد به حریم پاک زنان می گردد زیبایی ها و ظرافت های جسمانی آنان را نیز از گزند سرما، گرما و آلودگی های هوا حفظ می کند و گوهر هستی زن در صدف پوشش محفوظ می ماند.
پوشش، سدی بزرگ در برابر تهاجم فرهنگ غرب است. اگر قلعه مستحکم حجاب زن مسلمان، فتح شود، راه بردگی جامعه اسلامی هموار می گردد. در حقیقت، حجاب دینی، پادزهر تهاجم فرهنگی غرب است. هم چنین، پوشش زنان در کاهش مفاسد اجتماعی نقش مؤثری درد. زن و مرد همانند دو سیم برق هستند که نبود عایق میان آنها آتش بی عفتی را شعله ور می سازد و ارزش ها را می سوزاند. تا وقتی بانوان، خود را از دید چشم های حریص مردان می پوشانند، دریای نفس آنها آرام است، ولی وقتی به جلوه گری دست می زنند، اضطراب روحی و نابسامانی روانی خود و برای مردان فراهم می آورند.
حجاب، ارزشی است که رعایت آن، زنان را چون گوهری در درون صدف از شر آسیب مصون می دارد. کسانی که از توجه به شخصیت حقیقی و باطنی و کمالات روحی خود غفلت می ورزند، به تدریج، زمینه لازم را برای انحطاط و ابتذال خود فراهم می سازد.
لباس و پوشش هدیه الهی است و در میان پوشش ها چادر و مقنعه به خاطر هم خوانی کامل با ارزش ها و الگوهای فرهنگی حاکم بر جامعه اسلامی، بهتر می تواند به طبع زیبا جویی بانوان در حوزه مصالح فردی و اجتماعی پاسخ دهد. در مقابل خودنمایی و خود آرایی در صحنه اجتماع، به شخصیت ارزشمند زن آسیب وارد می سزد. با وقار بودن دختر و رعایت کردن حریم میان محرم و نامحرم به او اصالت می بخشد و او را در دیدگان همه بزرگ و محترم می گرداند. در آموزه های اسلامی و روایت های اهل بیت (علیهم السلام)، به ارزش و اهمیت عفت و پاک دامنی، بسیار تأکید شده است، چنان که در حدیثی می خوانیم: افضل العباده العفاف(1)؛ پاک دامنی، بهترین عبادت است. امیر المؤمنین علی (علیه السلام) می فرماید:
ما المجاهد الشهید فی سبیل الله بأعظم أجراً ممن قدر فعف لکاد العفیف أن یکون ملکاً من الملائکه(2).
اجر رزمنده شهید راه خدا، بالاتر از اجر کسی نیست که قدرت، برخلاف عفت داشته، ولی عفت خود را حفظ کرده است. به حقیقت که فرد عفیف، نزدیک است که فرشته ای از فرشتگان باشد.
هم چنین در روایات اسلامی در این باره آمده است:
اول من یدخل الجنه رجل عفیف منعفف ذو عباده(3)؛
نخستین کسی که وارد بهشت می شود، فرد عفیف پاک دامن و اهل عبادت بوده است.
عفت و پاک دامنی، پی آمد نیکوی تقوای الهی و مایه ارزش معنوی و قرب خداوندی است که در هر جامعه ای نشانه شخصیت و عامل سعادت و مایه منزلت اجتماعی است و حفظ حریم میان زن و مرد و رعایت عفت عمومی که در قالب پوشش کامل عینیت می یابد جامعه را در مقابل جامعه را در مقابل پی آمدهای ناشی از بی بندوباری بیمه می کند. و نکته آخر این که از آن جا که پوشش بارزترین سمبل فرهنگی، مهم ترین و مشخص ترین مظهر تمدنی و سریع الانتقال ترین نشانه فرهنگی است و به دلیل حرکتی که همراه انسان درد تأثیرگذاری که تأثیرپذیری آن بیشتر از هر نشانه فرهنگی است. پس با توجه به این که پوشاک تابعی از فرهنگ جامعه و نشانه جهان بینی و گویایی شخصیت افراد است باید در انتخاب آن با دقت و وسواس عمل کرد.
شایسته است تا از مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما به جهت فراهم نمودن زمینه انجام پژوهش و از مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی) به واسطه مهیا نمودن زمینه انتشار این اثر صمیمانه سپاس گزاری نمایم. امید که این اثر روزی به کارمان آید که: لا ینفع مال و لا بنون الا من أتی الله بقلب سلیم.

فصل اول : بایسته های پوشش و عوامل بی حجابی

انسان در پناه محافظ، احساس آرامش می کند. پوشش اسلامی نیز نگهبان زن است و به او امینت و آرامش می بخشد. پس هر چه این پوشش کامل تر شود، در صد امنیت و حفاظت زنان بالاتر می رود. زحمت حجاب، حق بیمه ای است که زن برای تأمین سلامت خود می پردازد؛ زیرا حجاب، مانع جریان یافتن هوای نفس و نگاه های آلوده و فسادآمیز، به حریم پاک زنان می شود. پوشش، سدی بزرگ در برابر تهاجم فرهنگ غرب است. جایگاه والای زن می طلبد که این گوهر آفرینش، در صدف حجاب قرار گیرد تا ارزش های انسانی اش در امان بماند. فلسفه نگهبانی و پوشش اشیاء، ارزش آنهاست و هر قدر این ارزش بالاتر باشد، نسبت نگهداری آنها نیز بیشتر می شود. پوشیدگی زن، نماد پرهیزکاری اوست. وقتی زن تقوای جنسی را رعایت کند و خود را بپوشاند، و عده های الهی که برای پرهیزکاران داده شده است، درباره او نیز محقق می شود. در واقع، چیرگی بر هواهای نفسانی و چشم پوشی از لذت های حرام، به انسان هیبت و وقار می بخشد. به صورت ناخودآگاه، بر خورد مردان با زنانی که پوشش ناقصی دارند، برخوردی شهوانی و ابزاری است، ولی بر خوردشان با زنان پوشیده و با حجاب اسلامی، برخوردی همراه با احترام و تکریم قلبی است.
نوع پوشش زن، معرف شخصیت عفیف یا هوس انیگز اوست که موضع گیری مرد را در برابر او مشخص می کند. تا وقتی بانوان، خود را از دید چشم های حریص مردان می پوشانند، دریای نفس آنها آرام است، ولی وقتی به جلوه گری دست می زنند، تلاطم روحی و نابسامانی روانی را برای مردان فراهم می آورند.

امتیازهای حجاب و کنترل غریزه جنسی

شهید مطهری جمله زیبایی درباره امتیازهای حجاب دارد که آن را در مطلع این بخش از نظر می گذرانیم: فلسفه پوشش به نظر ما چند چیز است، بعضی از آنها جنبه روانی دارد بعضی جنبه خانوادگی و بعضی جنبه اجتماعی و بعضی مربوط است به بالا بردن احترام زن و جلوگیری از ابتذال او(4).
اکنون لازم است در تحلیلی کوتاه، این موارد به دقت بررسی و فواید پوشش و کنترل غریزه جنسی بیان شود: