فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شاگردان

چهره های بزرگی از روات شیعه از او روایت نقل می کنند. از جمله: محمد بن حسن صفار، سعد بن عبد الله، علی ابن ابراهیم، داود بن کورة، احمد بن ادریس، محمد بن حسن بن ولید، محمد بن علی بن محبوب و سهل بن زیاد.

تألیفات

احمد بن محمد قمی دارای تألیفات ارزشمندی است.
از جمله تالیفات او که بیشتر در زمینه روایات اهل بیت هستند می توان به کتب:
1 - النوادر
2 - التوحید
3 - فضل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم
4 - المتعة
5 - الناسخ و المنسوخ
6 - طب الکبیر
7 - طب الصغیر
8 - المکاسب
9 - الأظلة، اشاره نمود.

اخراج برقی از قم

وی که بزرگ شهر قم بود ابو عبد الله، احمد بن محمد بن خالد برقی را، که یکی از روات بزرگ شیعه است به دلیل نقل روایت از برخی افراد ضعیف و یا نقل روایات مرسله، از شهر قم اخراج کرد. ولی پس از چندی از این عمل خود پشیمان شده و از او معذرت خواهی کرده و او را به شهر باز گرداند.
اشعری برای جبران اشتباه خود بعد از وفات برقی، در تشییع جنازه او با سر و پای برهنه شرکت کرد.