فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

اساتید

ابو جعفر اشعری علاوه بر امام جواد و امام هادی علیهماالسلام از بسیاری از روات بزرگ شیعه نیز روایت نقل می کند مانند: پدرش محمد بن عیسی اشعری، حسین بن سعید، نضر بن سوید، علی بن نعمان، صفوان بن یحیی، محمد بن ابی عمیر، محمد بن اسماعیل، عثمان بن عیسی، حماد بن عثمان و قاسم بن محمد.

شاگردان

چهره های بزرگی از روات شیعه از او روایت نقل می کنند. از جمله: محمد بن حسن صفار، سعد بن عبد الله، علی ابن ابراهیم، داود بن کورة، احمد بن ادریس، محمد بن حسن بن ولید، محمد بن علی بن محبوب و سهل بن زیاد.

تألیفات

احمد بن محمد قمی دارای تألیفات ارزشمندی است.
از جمله تالیفات او که بیشتر در زمینه روایات اهل بیت هستند می توان به کتب:
1 - النوادر
2 - التوحید
3 - فضل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم
4 - المتعة
5 - الناسخ و المنسوخ
6 - طب الکبیر
7 - طب الصغیر
8 - المکاسب
9 - الأظلة، اشاره نمود.