فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

در حلب

وی بعد از آن، به سوی شهر حلب رفت. مردم و علمای شهر بسیار از او استقبال کردند و از او خواستند در آن شهر بماند تا از نور وجودش، که مملو از روایات اهل بیت عصمت و طهارت بود، بهره ببرند. او نیز پذیرفت و تا آخر عمر در آن شهر ماند و همانند شمعی درخشید و به دیگران روشنی بخشید.
کتاب غیبت از دستاوردهای اقامت نعمانی در شهر حلب است. او با نگارش این کتاب قدم بزرگی در آشنایی مردم آن سامان با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برداشت، خصوصا در آن زمان که اوایل عصر غیبت کبری بود.
سخن نجاشی
نجاشی، یکی از مشایخ بزرگ شیعه درباره نعمانی می گوید:
«نعمانی، معروف به ابن زینب، از مشایخ بزرگ شیعه می باشد، وی از مقام و منزلتی بزرگ برخوردار است و دارای شخصیتی شریف و عقیده ای صحیح و روایاتی فراوان است.»

اساتید

نعمانی از محضر شخصیت های بزرگی از راویان حدیث بهره مند شد مانند:
1 - محمد بن یعقوب کلینی
2 - محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری
3 - ابو علی، محمد بن همام بن سهیل بن بیزان، کاتب اسکافی
4 - ابو القاسم موسی بن محمد قمی
5 - محمد بن عثمان بن علان دهنی بغدادی
6 - احمد بن محمد بن سعید کوفی، معروف به ابن عقده

تألیفات

وی علاوه بر کتاب غیبت، تألیفات دیگری نیز دارد مانند:
کتاب الفرائض، کتاب الرد علی الإسماعیلیة، کتاب التفسیر، کتاب التسلی.
متأسفانه بجز کتاب غیبت، دیگر تألیفات ایشان به دست ما نرسیده و فقط شیخ حر عاملی می فرماید: من بخشی از تفسیر ایشان که روایات نعمانی از امام جعفر صادق علیه السلام می باشد را دیده ام.
ظاهرا مقصود شیخ حر همان کتاب «محکم و متشابه»، منسوب به سید مرتضی می باشد که علامه مجلسی نیز آن را جزء مصادر بحار الأنوار قرار داده است.