فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

سفر به بغداد

در سال 327 هجری به بغداد سفر کرد تا از ستارگان درخشان روات شیعه در آن شهر نیز بهره مند گردد.
در بغداد از بزرگانی مانند: احمد بن محمد بن سعید بن عقده کوفی و محمد بن همام بن سهیل روایت شنید.

سفر به شام

وی در سال 333 به اردن سفر کرد تا از محمد بن عبد الله بن معمر طبرانی و ابو الحارث عبد الله بن عبد الملک بن سهل طبرانی روایت بشنود.
پس از آن به سوی شهر دمشق رفت و در آنجا از محمد بن عثمان بن علاّن دهنی بغدادی روایت شنید.

در حلب

وی بعد از آن، به سوی شهر حلب رفت. مردم و علمای شهر بسیار از او استقبال کردند و از او خواستند در آن شهر بماند تا از نور وجودش، که مملو از روایات اهل بیت عصمت و طهارت بود، بهره ببرند. او نیز پذیرفت و تا آخر عمر در آن شهر ماند و همانند شمعی درخشید و به دیگران روشنی بخشید.
کتاب غیبت از دستاوردهای اقامت نعمانی در شهر حلب است. او با نگارش این کتاب قدم بزرگی در آشنایی مردم آن سامان با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برداشت، خصوصا در آن زمان که اوایل عصر غیبت کبری بود.
سخن نجاشی
نجاشی، یکی از مشایخ بزرگ شیعه درباره نعمانی می گوید:
«نعمانی، معروف به ابن زینب، از مشایخ بزرگ شیعه می باشد، وی از مقام و منزلتی بزرگ برخوردار است و دارای شخصیتی شریف و عقیده ای صحیح و روایاتی فراوان است.»