فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

اساتید

ثقفی در شهر کوفه نزد علما و بزرگان و روات بزرگ شیعه به فراگیری علم پرداخت. شخصیت هایی مانند: ابو نعیم فضل بن دکین، اسماعیل بن ابان، یونس بن عبید، ابو الحسن مدائنی، ابن ابی سیف و ابراهیم بن عیون از اساتید او محسوب می گردند.

شاگردان

شخصیت های فراوانی نیز در محضر او به کسب علم پرداختند مانند: عباس بن سرمی، محمد بن زید رطاب، احمد بن علویه اصفهانی معروف به ابو الاسود، عبد الرحمن بن ابراهیم مستملی، ابراهیم بن هاشم، محمد بن حسن صفار، سعد بن عبد الله، احمد بن ابی عبد الله برقی و بسیاری دیگر از چهره های درخشان و روات بزرگ شیعه.

تألیفات

ابراهیم نزدیک به پنجاه کتاب تألیف نموده که متأسفانه دستبردهای روزگار و پیش آمدهای ناگوار همه آنها را - مانند بسیاری از آثار نفیس گذشتگان - از میان برده و بنابر اطلاعاتی که از تتبع فهارس کتب موجود بر می آید فقط کتاب «الغارات» از خطر نابودی جان به در برده و اکنون به فضل خدا در دسترس مشتاقان قرار گرفته است و بدین وسیله نام مؤلف را زنده و روح وی را شاد می گرداند.
اما دیگر تألیفات وی مانند: المغازی، السقیفه، الردّة، مقتل عثمان، الشوری، بیعة امیر المؤمنین، قیام حسن بن علی علیه السلام، مقتل الحسین علیه السلام و... تنها نامشان به دست ما رسیده است.