فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

سفر به اصفهان

سبب انتقال وی از کوفه به اصفهان آن بوده که وی کتابی به نام «المعرفة» در مناقب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و مثالب دشمنان ایشان نوشت.
برخی از دانشمندان کوفه او را از نشر آن کتاب به جهت اشتمالش بر مثالب دشمنان اهل بیت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم منع نمودند لیکن او نظر به اعتماد و اطمینانی که به تألیف خود داشت از نشر آن خودداری نکرد بلکه قدمی فراتر گذاشت و سوگند یاد نمود که آن را در شهر اصفهان، که آن زمان دورتر از عقاید و آراء شیعیان و مخالف تر با مذهب و آئین آنها بود، منتشر کند.
به این جهت به اصفهان کوچ کرده، در آنجا رحل اقامت انداخت و به نشر کتاب خود در آن شهر اقدام کرد.

دعوت به قم

گروهی از علمای بزرگ قم از جمله احمد بن ابی عبد الله برقی، از اعاظم علمای شیعه و مؤلف کتاب شریف «المحاسن» به خدمت وی آمده، از او درخواست نمودند به قم منتقل شود اما وی نپذیرفت و تا آخر عمر در اصفهان بسر برد و به نشر مذهب جعفری در آن دیار پرداخت.
گروهی از راویان بزرگ اصفهان از جمله حسن زعفرانی و احمد بن علویه اصفهانی و غیر ایشان از محضرش استفاده نمودند و از این روی او را «ابراهیم بن سعید اصفهانی» نیز می نامند.

اساتید

ثقفی در شهر کوفه نزد علما و بزرگان و روات بزرگ شیعه به فراگیری علم پرداخت. شخصیت هایی مانند: ابو نعیم فضل بن دکین، اسماعیل بن ابان، یونس بن عبید، ابو الحسن مدائنی، ابن ابی سیف و ابراهیم بن عیون از اساتید او محسوب می گردند.