فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

ولادت

ابو اسحاق، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال ثقفی اصفهانی از علمای بزرگ شیعه و از راویان حدیث به شمار می آید.
تاریخ دقیق ولادت وی در دست نیست؛ اما روشن است که او در اوایل قرن سوم هجری و در شهر کوفه به دنیا آمده است. کوفه به شهر علاقه مندان خاندان حضرت علی علیه السلام مشهور است.
ابو اسحاق در اوایل عمر، زیدی مذهب بوده، سپس مذهب حق امامیه را برگزیده است.

سخن علما

وحید بهبهانی در تعلیقات بر منهج المقال می فرماید: «دعوت علمای قم از ابراهیم بن محمد ثقفی و درخواست علمای کوفه و تألیفات فراوان و رحمت فرستادن شیخ و توثیق ابن طاووس همه دلالت بر کمال و منزلت او دارد.»
محدث نوری می فرماید:«او از روات بزرگ شیعه و صاحب تألیفات فراوان است و شخصیت های بزرگی مانند: صفار و سعد بن عبد الله و احمد بن عبد الله از او روایت نقل می کنند.»

سفر به اصفهان

سبب انتقال وی از کوفه به اصفهان آن بوده که وی کتابی به نام «المعرفة» در مناقب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و مثالب دشمنان ایشان نوشت.
برخی از دانشمندان کوفه او را از نشر آن کتاب به جهت اشتمالش بر مثالب دشمنان اهل بیت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم منع نمودند لیکن او نظر به اعتماد و اطمینانی که به تألیف خود داشت از نشر آن خودداری نکرد بلکه قدمی فراتر گذاشت و سوگند یاد نمود که آن را در شهر اصفهان، که آن زمان دورتر از عقاید و آراء شیعیان و مخالف تر با مذهب و آئین آنها بود، منتشر کند.
به این جهت به اصفهان کوچ کرده، در آنجا رحل اقامت انداخت و به نشر کتاب خود در آن شهر اقدام کرد.