فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

ابراهیم بن هلال ثقفی

ولادت

ابو اسحاق، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال ثقفی اصفهانی از علمای بزرگ شیعه و از راویان حدیث به شمار می آید.
تاریخ دقیق ولادت وی در دست نیست؛ اما روشن است که او در اوایل قرن سوم هجری و در شهر کوفه به دنیا آمده است. کوفه به شهر علاقه مندان خاندان حضرت علی علیه السلام مشهور است.
ابو اسحاق در اوایل عمر، زیدی مذهب بوده، سپس مذهب حق امامیه را برگزیده است.

سخن علما

وحید بهبهانی در تعلیقات بر منهج المقال می فرماید: «دعوت علمای قم از ابراهیم بن محمد ثقفی و درخواست علمای کوفه و تألیفات فراوان و رحمت فرستادن شیخ و توثیق ابن طاووس همه دلالت بر کمال و منزلت او دارد.»
محدث نوری می فرماید:«او از روات بزرگ شیعه و صاحب تألیفات فراوان است و شخصیت های بزرگی مانند: صفار و سعد بن عبد الله و احمد بن عبد الله از او روایت نقل می کنند.»