فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

وفات

ابن بطریق حلی در سال 600 هجری در حالی که 67 سال از عمر شریفش می گذشت جام وصال را سرکشید و به دیار دوست هجرت کرد.

ابراهیم بن هلال ثقفی

ولادت

ابو اسحاق، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال ثقفی اصفهانی از علمای بزرگ شیعه و از راویان حدیث به شمار می آید.
تاریخ دقیق ولادت وی در دست نیست؛ اما روشن است که او در اوایل قرن سوم هجری و در شهر کوفه به دنیا آمده است. کوفه به شهر علاقه مندان خاندان حضرت علی علیه السلام مشهور است.
ابو اسحاق در اوایل عمر، زیدی مذهب بوده، سپس مذهب حق امامیه را برگزیده است.