فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

تألیفات

از مهم ترین افتخارات علما و دانشمندان بزرگ علاوه بر شاگردان تربیت شده بدست آنها، کتاب هایی است که آنان نگاشته اند و برای آیندگان به یادگار گذارده اند.
اهمیت تألیفات بزرگان زمانی بیشتر خودنمایی می کند که شرایط حاکم بر جامعه آن روز را مطالعه کنیم، چرا که در اکثر زمان ها و کشورهای اسلامی، شیعیان همواره تحت فشار بوده و از حداقل امکانات نیز محروم بوده اند؛ با این حال هر یک از بزرگان ده ها عنوان کتاب با تحقیق و دقت بسیار بالا در کارنامه خود دارند.
شیخ بزرگوار ابن بطریق حلی نیز تألیفاتی دارد که حکایت از دقت و وسعت اطلاعات او در علوم مختلف دارد.
بیشتر کتب او جمع بین روایات و نظرات شیعه و سنی است و بعضی از آنها فقط از منابع اهل سنت جمع آوری شده اند.
از جمله تألیفات ابن بطریق عبارتند از:
1 - العمدة
2 - تصفح الصحیحین فی تحلیل المتعتین که مقصود متعه نکاح و متعه حج است (حج تمتع)
3 - خصائص الوحی المبین فی مناقب أمیر المؤمنین علیه السلام
4 - الرد علی أهل النظر فی تصفح أدلة القضاء و القدر
5 - اتفاق صحاح الأثر فی إمامة الأئمة الإثنی عشر
6 - المستدرک المختار فی مناقب وصی المختار ، این کتاب را به عنوان مستدرک و تتمه کتاب العمدة نوشته است.
7 - عیون الأخبار
8 - سؤال أهل حلب
9 - رجال الشیعة و...

وفات

ابن بطریق حلی در سال 600 هجری در حالی که 67 سال از عمر شریفش می گذشت جام وصال را سرکشید و به دیار دوست هجرت کرد.

ابراهیم بن هلال ثقفی