فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شخصیت

عبد الله و حسین ابنا بسطام دو برادر و دو تن از روات معتبر و از فقهای شیعه در قرن چهارم هجری به شمار می آیند.
آنها برای مرزبانی از مرزهای جغرافیایی و عقیدتی اسلام به شهر قزوین سفر کردند و از ناشران علوم محمد و آل محمد صلوات الله علیهم در آن منطقه شدند.
روایات آنان مورد توجه علما و فقهای شیعه واقع شده و در مجموعه های بزرگ روایی مورد استناد قرار گرفته است.
مشهورترین تألیف آنان کتاب طب الأئمة علیهم السلام می باشد.

اساتید

آنان علاوه بر محضر پدرشان بسطام بن شاپور و عموهایشان زکریا و زیاد و حفص بن شاپور از محضر درس شخصیت های دیگری نیز بهره برده اند مانند:
1 - محمد بن خلف
2 - خزار رازی
3 - علی بن ابراهیم واسطی
4 - سهل بن احمد
5 - حزیر بن احمد گرگانی
6 - علی بن عروه اهوازی
7 - ابو الصلت هروی
8 - اسحاق بن ابراهیم
9 - تمیم بن احمد سیرافی

سخنان علما

نجاشی
نجاشی درباره حسین بن بسطام به نقل از ابو عبد الله بن عیاش جوهری می گوید:«حسین بن بسطام ابن شاپور زیات به همراهی برادرش ابو عتاب کتابی در علم طب نگاشته است که دارای نکات سودمند فراوانی است. آنان در این کتاب به بیان طب از راه مواد غذایی و فواید آن و همچنین از راه ادعیه پرداخته اند.
حسین شخصیتی اهل علم بوده و از ادبیاتی قوی برخوردار بود و قدرت شعر و خط زیبایی داشت.
خداوند او را رحمت فرماید. وی در سال 401 هجری درگذشته است.»
آقا بزرگ تهرانی
آقا بزرگ تهرانی می فرماید:«حسین بن بسطام بن شاپور و برادرش ابو عتاب عبد الله بن بسطام بن شاپور صاحب کتاب طب الأئمة می باشند».
سید محسن امین
سید محسن امین، صاحب کتاب ارزشمند أعیان الشیعة در این باره می فرماید:«عبد الله و حسین، دو فرزند بسطام بن شاپور زیات، کتابی در طب ائمه علیهم السلام نگاشته اند که مجموعه روایاتی درباره خواص خوردنی ها و آشامیدنی ها و دعا برای رفع امراض می باشد.»
سید حسن امین
سید حسن امین هم می گوید: «حسین بن بسطام بن شاپور زیات و برادرش ابو عتاب عبد الله بن بسطام بن شاپور هر دو از علمای شیعه و از قدمای اصحاب می باشند.
آنها کتابی در علم طب به نام طب الأئمة نگاشته اند و در آن از جابر بن حیان از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده اند».