فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

خاندان بسطام

خاندان بسطام از روات معتبر شیعه و خاندانی اهل علم بودند که روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را نقل کرده و به دست دیگر فقهای شیعه رسانده اند.
ابو العباس بن عقده نام آنان را در کتاب رجال خود آورده است.
نجاشی در این باره می فرماید: «بسطام بن شاپور و برادرانش زکریا و زیاد و حفص همه شخصیت هایی مورد اطمینان می باشند و روایاتی از امام جعفر صادق و امام موسی کاظم علیهماالسلام روایت کرده اند».

شخصیت

عبد الله و حسین ابنا بسطام دو برادر و دو تن از روات معتبر و از فقهای شیعه در قرن چهارم هجری به شمار می آیند.
آنها برای مرزبانی از مرزهای جغرافیایی و عقیدتی اسلام به شهر قزوین سفر کردند و از ناشران علوم محمد و آل محمد صلوات الله علیهم در آن منطقه شدند.
روایات آنان مورد توجه علما و فقهای شیعه واقع شده و در مجموعه های بزرگ روایی مورد استناد قرار گرفته است.
مشهورترین تألیف آنان کتاب طب الأئمة علیهم السلام می باشد.

اساتید

آنان علاوه بر محضر پدرشان بسطام بن شاپور و عموهایشان زکریا و زیاد و حفص بن شاپور از محضر درس شخصیت های دیگری نیز بهره برده اند مانند:
1 - محمد بن خلف
2 - خزار رازی
3 - علی بن ابراهیم واسطی
4 - سهل بن احمد
5 - حزیر بن احمد گرگانی
6 - علی بن عروه اهوازی
7 - ابو الصلت هروی
8 - اسحاق بن ابراهیم
9 - تمیم بن احمد سیرافی