فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

ولادت

ابو عتاب، عبد الله بن بسطام بن شاپور زیات نیشابوری و برادرش حسین بن بسطام بن شاپور زیات نیشابوری (درگذشت 401 هجری)، دو تن از راویان بزرگ شیعه در قرن چهارم هجری می باشند.

خاندان بسطام

خاندان بسطام از روات معتبر شیعه و خاندانی اهل علم بودند که روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را نقل کرده و به دست دیگر فقهای شیعه رسانده اند.
ابو العباس بن عقده نام آنان را در کتاب رجال خود آورده است.
نجاشی در این باره می فرماید: «بسطام بن شاپور و برادرانش زکریا و زیاد و حفص همه شخصیت هایی مورد اطمینان می باشند و روایاتی از امام جعفر صادق و امام موسی کاظم علیهماالسلام روایت کرده اند».

شخصیت

عبد الله و حسین ابنا بسطام دو برادر و دو تن از روات معتبر و از فقهای شیعه در قرن چهارم هجری به شمار می آیند.
آنها برای مرزبانی از مرزهای جغرافیایی و عقیدتی اسلام به شهر قزوین سفر کردند و از ناشران علوم محمد و آل محمد صلوات الله علیهم در آن منطقه شدند.
روایات آنان مورد توجه علما و فقهای شیعه واقع شده و در مجموعه های بزرگ روایی مورد استناد قرار گرفته است.
مشهورترین تألیف آنان کتاب طب الأئمة علیهم السلام می باشد.