فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

سفر به قم

حسین بن سعید بعد از وفات برادر ارجمندش حسن بن سعید، یار دیرین و پشتیبان خود را از دست داد.
او پس از این واقعه به شهر قم سفر کرد تا با ارتباط با دیگر روات بزرگ شیعه در آن دیار، هم از آنها بهره ببرد و هم آثار خود را از فراموشی نجات بخشد.
در قم به منزل حسن بن ابان رفت و شخصیتهای فراوانی از بزرگان قم به استقبال او آمدند و از روایات او بهره مند گشتند و سرانجام در همان شهر هم به دیار دوست سفر کرد و دیده از این جهان فرو بست.

اساتید

او علاوه بر محضر امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السلام از محضر شخصیت ها و روات بزرگی نیز بهره برد مانند: محمد بن ابی عمیر، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، جمیل بن دراج، حماد بن عیسی، صفوان بن یحیی، ظریف بن ناصح، محمد بن سنان، یونس بن عبد الرحمان و چهره های درخشان دیگری از راویان بزرگ حدیث.

شاگردان

شخصیت های فراوانی از محضر او بهره برده اند مانند: ابراهیم بن هاشم، احمد بن ابی عبد الله برقی، احمد بن محمد بن عیسی، حسن بن محبوب، سعد بن عبد الله، سهل بن زیاد و علی بن مهزیار اهوازی.