فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

سفر به اهواز

وی همراه برادرش حسن بن سعید اهوازی برای نشر تعالیم اسلام و معارف آل رسول به اهواز سفر کرد و از برتری آل محمد صلی الله علیهم با زبان و قلم خود سخن گفت و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرد و نهایت سعی و تلاش خود را در این راه به عمل آورد و بسیاری از مردم را از علاقه مندان و شیفتگان محمد و آل محمد گردانید.
شخصیت های فراوانی مانند: اسحاق بن ابراهیم حضینی و علی بن رسان و علی بن مهزیار و عبد الله بن محمد حضینی را خدمت امام رضا علیه السلام برد و از یاران و شیفتگان و شیعیان آن حضرت گردانید.

سفر به قم

حسین بن سعید بعد از وفات برادر ارجمندش حسن بن سعید، یار دیرین و پشتیبان خود را از دست داد.
او پس از این واقعه به شهر قم سفر کرد تا با ارتباط با دیگر روات بزرگ شیعه در آن دیار، هم از آنها بهره ببرد و هم آثار خود را از فراموشی نجات بخشد.
در قم به منزل حسن بن ابان رفت و شخصیتهای فراوانی از بزرگان قم به استقبال او آمدند و از روایات او بهره مند گشتند و سرانجام در همان شهر هم به دیار دوست سفر کرد و دیده از این جهان فرو بست.

اساتید

او علاوه بر محضر امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السلام از محضر شخصیت ها و روات بزرگی نیز بهره برد مانند: محمد بن ابی عمیر، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، جمیل بن دراج، حماد بن عیسی، صفوان بن یحیی، ظریف بن ناصح، محمد بن سنان، یونس بن عبد الرحمان و چهره های درخشان دیگری از راویان بزرگ حدیث.