فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

خاندان ابن سعید

این خاندان مشهور به ایمان عمیق به خداوند تبارک و تعالی و اخلاص به درگاه او بودند و از علاقه مندان به اهل بیت رسول خدا به شمار می آمدند و در این راه جهاد و مبارزه طولانی را آغاز نموده بودند.
آنان با عمل صالح و دفاع از حق اهل بیت رسول خدا به مبارزه عملی و فرهنگی با حکومت بنی عباس، که از دشمنان آل علی به شمار می آمدند، پرداختند و در این راه خدمات شایانی نیز انجام دادند.

شخصیت

وی از شخصیت های بزرگ علمی دوران خود به شمار می آمد. ابن ندیم می گوید: «حسین بن سعید اهوازی اهل کوفه و عالم ترین شخصیت زمان خود بود.
اطلاع گسترده و فراوانی از علم فقه و روایات و احادیث و مناقب و فضایل خاندان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم داشت و از علوم فراوانی از معارف شیعه بهره مند بود.»

سفر به اهواز

وی همراه برادرش حسن بن سعید اهوازی برای نشر تعالیم اسلام و معارف آل رسول به اهواز سفر کرد و از برتری آل محمد صلی الله علیهم با زبان و قلم خود سخن گفت و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرد و نهایت سعی و تلاش خود را در این راه به عمل آورد و بسیاری از مردم را از علاقه مندان و شیفتگان محمد و آل محمد گردانید.
شخصیت های فراوانی مانند: اسحاق بن ابراهیم حضینی و علی بن رسان و علی بن مهزیار و عبد الله بن محمد حضینی را خدمت امام رضا علیه السلام برد و از یاران و شیفتگان و شیعیان آن حضرت گردانید.