فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

تألیفات

متأسفانه در این قسمت نیز اطلاعات فراوانی در دست نیست و تمام کسانی که شرح حالی از فتال نیشابوری ذکر کرده اند تنها یک یا دو تألیف برای او شمرده اند که عبارتند از:
1 - روضة الواعظین و بصیرة المتعظین که از جمله مصادر بحار الانوار است و بارها در ایران و عراق چاپ شده است.
2 - کتاب التنویر فی معانی التفسیر.

شهادت

سبب شهادت آن بزرگوار مشخص نیست، ولی شهادت او به دستور عبد الرزاق شهاب الاسلام، وزیر سلطان سنجر سلجوقی بوده که بعد از عزل پسر عمویش به منصب وزارت رسید.
عبد الرزاق ابتدا از علمای بزرگ نیشابور بود اما پس از رسیدن به وزارت تغییر رویه داد و از ستمگر ترین وزرای دوران خود شد و در نهایت قساوت و بی دینی عمل می کرد و از هیچ گناهی باک نداشت.
چنین سنگدلی ابن فتال نیشابوری را در سال 508 هجری به شهادت رساند و بار دیگر یکی از بهترین انسانها به دست شقی ترین آنها به شهادت رسید.

حسین بن سعید اهوازی