فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

اساتید

در میان اساتید محمد بن حسن فتال چهره های درخشانی یافت می شود مانند:
1 - پدرش شیخ حسن بن علی فتال
2 - شیخ الطائفه، شیخ طوسی
3 - سید مرتضی علم الهدی
4 - شیخ عبد الجبار بن عبد الله
5 - مرتضی ابو الحسن مطهر

شاگردان

از شاگردان آن بزرگوار تنها نام دو تن به ما رسیده:
1 - ابن شهر آشوب مازندرانی
2 - علی بن حسن نیشابوری

تألیفات

متأسفانه در این قسمت نیز اطلاعات فراوانی در دست نیست و تمام کسانی که شرح حالی از فتال نیشابوری ذکر کرده اند تنها یک یا دو تألیف برای او شمرده اند که عبارتند از:
1 - روضة الواعظین و بصیرة المتعظین که از جمله مصادر بحار الانوار است و بارها در ایران و عراق چاپ شده است.
2 - کتاب التنویر فی معانی التفسیر.