فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

ابو غالب زراری

ولادت

ابو غالب در 27 ربیع الثانی سال 285 هجری در کوفه به دنیا آمد.
نام وی احمد بن محمد بن محمد بن سلیمان بن حسن بن جهم بن بُکَیر بن أعیَن شیبانی کوفی بغدادی است.
او از شخصیت های بزرگ شیعه در قرن چهارم هجری و از روات حدیث و استاد برخی فقهای بزرگ شیعه مانند شیخ مفید و از اصحاب ائمه علیهم السلام در دوران غیبت صغری می باشد.

بخش هایی از زندگی

ابو غالب در پنج سالگی پدر خود را از دست داد و تحت سرپرستی پدربزرگ دانشمند خود محمد بن سلیمان قرار گرفت.
در دوازده سالگی از دانشمند و راوی بزرگ شیعه «حِمیَری» روایت شنید.
در پانزده سالگی پدر بزرگ و سرپرست خود را از دست داد.
بیست و هشت ساله بود که در حادثه ای ناگوار تمام اموال خود را از دست داد.
در شصت و پنج سالگی به حج خانه خدا مشرف شد و یک سال در جوار بیت الله الحرام ماند.