فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

وفات

احمد بن محمد برقی پس گذراندن عمری پر برکت در سال 274 یا 280 هجری چشم از جهان فرو بست و به سوی معبود و معشوق خویش پر کشید.

ابو غالب زراری

ولادت

ابو غالب در 27 ربیع الثانی سال 285 هجری در کوفه به دنیا آمد.
نام وی احمد بن محمد بن محمد بن سلیمان بن حسن بن جهم بن بُکَیر بن أعیَن شیبانی کوفی بغدادی است.
او از شخصیت های بزرگ شیعه در قرن چهارم هجری و از روات حدیث و استاد برخی فقهای بزرگ شیعه مانند شیخ مفید و از اصحاب ائمه علیهم السلام در دوران غیبت صغری می باشد.