فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

تحصیلات

وی تحصیلات ابتدایی را نزد پدر خویش فرا گرفت. پس از آن در محضر درس شیخ ابو علی طبرسی، عماد الدین طبری و سید مرتضی رازی بهره فراوان برد؛ سپس به شهر مقدس قم، حرم آل محد علیهم السلام، رهسپار شد تا از علمای آن دیار نیز بهره مند گردد و در مدتی کوتاه از چهره های سرشناس شیعه گردید.

شخصیت علمی

شیخ قطب در آثار خود موضوعات متنوعی از علوم و معارف اسلامی را به بحث گرفته و در علم تفسیر، فقه، حدیث، فلسفه، کلام، تاریخ و دیگر موضوعات نوشتارهای فراوانی بر جای نهاده است. وی در نوشته هایش تمام جوانب موضوع را بررسی کرده و به نگاهی گذرا اکتفا نمی کند.
دیدگاه دیگران را - چه موافق و چه مخالف - به درستی نقل می کند و مانند انسانی که حق را برای حق می خواهد به کاوش در نظریات دیگران می پردازد. از این رو، کسانی که در صدد معرفی وی برآمده اند عباراتی را که دلالت بر بزرگی مقام و منزلت او دارد به کار برده اند.
در تألیفات قطب راوندی اثر نبوغ و استعداد ذاتی او را به آسانی می توان دید.
وی در نوشته های خود به تحقیقاتی عمیق پرداخته و بر نکاتی جالب توجه و زیبا که بر بسیاری از دانشمندان و بزرگان مخفی مانده، دست یافته است.

اساتید

از اساتید او عبارتند از:
1 - پدر بزرگوارش
2 - شیخ ابو علی فضل بن حسن طبرسی صاحب مجمع البیان
3 - عماد الدین محمد بن ابی القاسم طبری
4 - صفی الدین، سید مرتضی ابن داعی رازی و برادرش سید مجتبی
5 - سید ابو الصمصام، ذو الفقار بن محمد بن معبد حسینی
6 - شیخ ابو جعفر حلبی
7 - محمد بن حسن، پدر خواجه نصیر الدین طوسی
8 - ابو عبدالله، حسن مؤدب قمی
9 - ابوالقاسم، حسن بن محمد حدیقی
10 - ابو منصور، شهریار بن شیرویه بن شهریار دیلمی