فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

ولادت

شیخ قطب الدین، ابو الحسن یا ابو الحسین، سعید بن عبد الله بن حسین بن هبة الله بن حسن راوندی کاشانی، عالم بزرگ، محدث، مفسر، متکلم، فقیه، فیلسوف و تاریخ دان بزرگ شیعه در قرن ششم هجری است.
بسیاری اوقات نیز او را به جدش نسبت داده و می گویند سعید بن هبة الله راوندی.
او در راوند کاشان به دنیا آمد. پدر و پدر بزرگ قطب راوندی از علمای بزرگ زمان خود بودند.

تحصیلات

وی تحصیلات ابتدایی را نزد پدر خویش فرا گرفت. پس از آن در محضر درس شیخ ابو علی طبرسی، عماد الدین طبری و سید مرتضی رازی بهره فراوان برد؛ سپس به شهر مقدس قم، حرم آل محد علیهم السلام، رهسپار شد تا از علمای آن دیار نیز بهره مند گردد و در مدتی کوتاه از چهره های سرشناس شیعه گردید.

شخصیت علمی

شیخ قطب در آثار خود موضوعات متنوعی از علوم و معارف اسلامی را به بحث گرفته و در علم تفسیر، فقه، حدیث، فلسفه، کلام، تاریخ و دیگر موضوعات نوشتارهای فراوانی بر جای نهاده است. وی در نوشته هایش تمام جوانب موضوع را بررسی کرده و به نگاهی گذرا اکتفا نمی کند.
دیدگاه دیگران را - چه موافق و چه مخالف - به درستی نقل می کند و مانند انسانی که حق را برای حق می خواهد به کاوش در نظریات دیگران می پردازد. از این رو، کسانی که در صدد معرفی وی برآمده اند عباراتی را که دلالت بر بزرگی مقام و منزلت او دارد به کار برده اند.
در تألیفات قطب راوندی اثر نبوغ و استعداد ذاتی او را به آسانی می توان دید.
وی در نوشته های خود به تحقیقاتی عمیق پرداخته و بر نکاتی جالب توجه و زیبا که بر بسیاری از دانشمندان و بزرگان مخفی مانده، دست یافته است.