فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

قطب الدین راوندی

ولادت

شیخ قطب الدین، ابو الحسن یا ابو الحسین، سعید بن عبد الله بن حسین بن هبة الله بن حسن راوندی کاشانی، عالم بزرگ، محدث، مفسر، متکلم، فقیه، فیلسوف و تاریخ دان بزرگ شیعه در قرن ششم هجری است.
بسیاری اوقات نیز او را به جدش نسبت داده و می گویند سعید بن هبة الله راوندی.
او در راوند کاشان به دنیا آمد. پدر و پدر بزرگ قطب راوندی از علمای بزرگ زمان خود بودند.

تحصیلات

وی تحصیلات ابتدایی را نزد پدر خویش فرا گرفت. پس از آن در محضر درس شیخ ابو علی طبرسی، عماد الدین طبری و سید مرتضی رازی بهره فراوان برد؛ سپس به شهر مقدس قم، حرم آل محد علیهم السلام، رهسپار شد تا از علمای آن دیار نیز بهره مند گردد و در مدتی کوتاه از چهره های سرشناس شیعه گردید.