فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

سخنان بزرگان

علامه حلی در کتاب خلاصه و نجاشی در کتاب رجال خود درباره او می گویند: «محمد بن محمد بن اشعث اهل کوفه و شخصیتی مورد اطمینان و شیعه می باشد. وی به مصر رفته و در آنجا زندگی می کرد.»
صاحب ریاض العلما درباره او می گوید:«ابو علی، محمد بن اشعث کندی کوفی از قدمای اصحاب و از راویان شیعه است و کتاب روایة الأبناء عن الآباء من آل الرسول صلی الله علیه وآله وسلم را روایت می کند.» ظاهراً این کتاب همان کتاب الجعفریات باشد.

سخن علمای اهل تسنن

ابن عدی درباره او می گوید:«من در مصر از او روایت می نوشتم. شدت تشیعش موجب گشت تا کتابی را برای ما بیرون بیاورد که شامل هزار حدیث بود و ادعا می کرد که آنها را از موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر روایت می کند و آنها هم از پدران خود روایت کرده اند...»

اساتید

وی علاوه بر موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر علیهماالسلام از محضر شخصیت های دیگری نیز بهره برده، مانند: مؤمل بن وهاب، علی بن زید فرایضی، هارون بن سعید ایلی، ابو یحیی محمد بن برید مقری، محمد بن خلف بن عمر، محمد بن عویر ایلی، اسماعیل بن اسحاق بن سهل اموی و موسی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر علیهماالسلام.