فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

سفر به مصر

محمد به مصر سفر کرد و در محله سقیفه جواد ساکن شد. مصر در آن دوران تغییر و تحولات عظیمی را به خود می دید. فاطمیین و طرفداران فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها و اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه وآله قدرت را در دست گرفته بودند و مردم به راحتی به خاندان رسول خدا ابراز علاقه می کردند.
محمد نیز در آنجا رحل اقامت گزید و در درس موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر علیهماالسلام شرکت می کرد و از محضر آن بزرگوار بهره های فراوان گرفت.

روایت کتاب

در همانجا بود که او تصمیم گرفت تا کتاب «الجعفریات» را روایت کند که بیشتر روایات آن را از طریق موسی بن اسماعیل از اجداد طاهرینش روایت می کند.
این کتاب بعدها به عنوان یکی از اصول روایی چهارصد گانه و معتبر شیعه به شمار آمد و روایات آن مورد توجه علما و فقهای شیعه قرار گرفت.

سخنان بزرگان

علامه حلی در کتاب خلاصه و نجاشی در کتاب رجال خود درباره او می گویند: «محمد بن محمد بن اشعث اهل کوفه و شخصیتی مورد اطمینان و شیعه می باشد. وی به مصر رفته و در آنجا زندگی می کرد.»
صاحب ریاض العلما درباره او می گوید:«ابو علی، محمد بن اشعث کندی کوفی از قدمای اصحاب و از راویان شیعه است و کتاب روایة الأبناء عن الآباء من آل الرسول صلی الله علیه وآله وسلم را روایت می کند.» ظاهراً این کتاب همان کتاب الجعفریات باشد.