فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

وفات

او پس از یک عمر طولانی و پر برکت که همه را در راه خدا و احیای شریعت او صرف کرد، در صد سالگی به سال 447 هجری در شهر حلب به رحمت ایزدی پیوست و در همان جا مدفون گردید.
با این حساب، اگر عمر او صد سال بوده و در سال 447 وفات کرده باشد، او از هر دو استادش بزرگسال تر بوده است.

مفضل بن عمر جعفی

ولادت

ابو محمد، مفضل بن عمر جعفی کوفی، در اواخر قرن اول هجری در شهر کوفه به دنیا آمد.