فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

آثار و تالیفات

او دارای آثار و تألیفات متعددی است که نوعاً در زمینه فقه و کلام می باشد و اسامی برخی از آنها به این ترتیب می باشد:
1 - البدایة (فقه)
2 - تقریب المعارف (کلام)
3 - دفع شبه الملاحدة (کلام)
4 - شرح ذخیره علم الهدی (کلام)
5 - الشافیة
6 - العدّة (فقه)
7 - اللوامع (فقه)
8 - المرشد فی طریق المتعبد (احکام)

وفات

او پس از یک عمر طولانی و پر برکت که همه را در راه خدا و احیای شریعت او صرف کرد، در صد سالگی به سال 447 هجری در شهر حلب به رحمت ایزدی پیوست و در همان جا مدفون گردید.
با این حساب، اگر عمر او صد سال بوده و در سال 447 وفات کرده باشد، او از هر دو استادش بزرگسال تر بوده است.

مفضل بن عمر جعفی