فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

پدر

شیخ عباس قمی در کتاب الکنی و الالقاب درباره مقام و منزلت ابراهیم بن هاشم پدر علی بن ابراهیم می فرماید: «وی از برجسته ترین و بزرگ ترین شخصیت های روایی شهر قم می باشد. او اولین کسی بود که روایات اهل کوفه را در شهر قم رواج داد و در حقیقت او شیخ قم و چهره سرشناس آنان می باشد».

شخصیت

علی ابن ابراهیم قمی یکی از برجسته ترین و معتبرترین روات شیعه به شمار می آید. حدود 7140 روایت در مجموعه های روایی بزرگ شیعه از او نقل شده که 6214 روایت آن را از پدر خود ابراهیم بن هاشم روایت کرده است.
وی از احترام خاصی نزد علما و فقهای شیعه برخوردار است و مرحوم کلینی در کتاب کافی بسیاری از روایات خود را به او مستند می سازد.
او جزء اولین راویان بزرگ حدیث در شهر قم می باشد و فقهای شیعه او را استاد مشایخ قم و از بزرگ ترین چهره های آن شهر می دانند.
سخن نجاشی
نجاشی در باره او می فرماید: «علی بن ابراهیم شخصیتی مورد اطمینان در نقل روایات و دارای ایمانی ثابت و استوار است و مورد اعتماد و دارای عقیده و مذهبی صحیح می باشد. او روایات فراوانی را از مشایخ شیعه شنیده و نقل کرده است.»
بیان صاحب إعلام الوری
مرحوم طبرسی می فرماید: «علی بن ابراهیم از بزرگ ترین راویان شیعه است که در عصر امام حسن عسکری علیه السلام زندگی می کرده و محمد بن یعقوب کلینی در کتاب کافی بسیار از او روایت نقل می کند.»

اساتید

علی بن ابراهیم از محضر بسیاری از روات معتبر شیعه بهره برده از جمله:
1 - پدر بزرگوارش ابراهیم بن هاشم
2 - برادرش اسحاق بن ابراهیم بن هاشم
3 - محمد بن عیسی
4 - احمد بن محمد بن خالد برقی
5 - ایوب بن نوح
6 - احمد بن اسحاق بن سعد
7 - احمد بن محمد
8 - اسماعیل بن محمد ملکی
9 - حسن بن محمد
10 - حسن بن موسی الخشاب