فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

تألیفات

یکی از ارزشمندترین تألیفات وی کتاب «تحف العقول» است که بسیار مورد توجه علمای شیعه قرار گرفته است.
شاید بتوان کتاب «التمحیص» را نیز به ایشان نسبت داد، زیرا او این کتاب را از ابو علی محمد بن همام روایت می کند و برخی از علما آن را تألیف خود او می دانند.

علی بن ابراهیم قمی

ولادت

ابو الحسن، علی بن ابراهیم بن هاشم قمی، از روات بزرگ شیعه در قرن سوم هجری است.
او از یاران امام حسن عسکری علیه السلام و از مشایخ معتبر ثقة الاسلام کلینی به شمار می آید.