فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

تألیفات

شاگرد برجسته سید در کتاب رجال خود، تألیفات استاد را 82 جلد شمرده است.
این کتاب ها در علوم مختلف نوشته شده، اما متأسفانه همه آنها به دست ما نرسیده است.
تعدادی از تألیفات سید احمد عبارتند از:
1 - بناء المقالة الفاطمیة فی نقض الرسالة العثمانیة
2 - ملاذ علماء الإمامیة، در فقه
3 - الفوائد العدة، در اصول فقه
4 - الثاقب المسخّر علی نقض المشجّر، در اصول دین
5 - الروح، در رد ابن ابی الحدید
6 - شواهد القرآن
7 - بشری المحققین، در فقه و...
سید احمد بن طاووس اولین کسی است که تقسیم معروف روایت به چهار قسم صحیح و موثق و حسن و ضعیف را عنوان کرد.
این نظریه تا زمان علامه مجلسی مقبولیت عام داشت؛ لکن علامه مجلسی تقسیم را گسترش داد و چند قسم دیگر به آن افزود و تعداد اقسام حدیث به بیش از 9 قسم افزایش یافت.

وفات

سید احمد بن موسی پس از عمری پر بار، که تمام آن را در راه تزکیه نفس و هدایت مردم و اعتلای نام مقدس ائمه اطهار علیهم السلام گذراند، در سال 673 هجری در شهر حله دیده از جهان فرو بست و به سوی معشوق حقیقی شتافت.
قبر آن بزرگوار، که منشأ کرامات و ملجأ دردمندان است، در شهر حله معروف است و دوستداران عترت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم همواره به زیارت آن قبر شریف می روند.
مرقد شریف سید احمد ابن طاووس پس از سال ها فراموشی دوباره رونق یافته است. این رونق دوباره، بعد از خوابی بود که شخصی از صالحین در مورد محل مرقد آن بزرگوار دید و در نتیجه مرقد او دوباره مرمت شد و مورد توجه خاص و عام واقع گشت.

حسن بن شعبه حرّانی