فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

خاندان

خاندان آل طاووس همچون گوهری در بین مسلمین می درخشد و در این خاندان نیز، ده ها درّ ناب با درخشندگی خود چشم همگان را خیره کرده اند و این سؤال و تعجب را برای همه تداعی کرده اند که چگونه می شود یک خاندان این همه فضیلت را یک جا در خود جمع کند !
در یک تفحص اجمالی اسامی بیش از 20 عالم بزرگوار را در یک مقطع کوتاه زمانی در این خاندان می توان مشاهده کرد. علمایی همچون سید رضی الدین علی، صاحب «اقبال»، فرزندان او محمد و علی، که کتاب کشف المهجة را برای آنان نوشته است و...
علمایی که هر کدام از آنان کتبی گرانقدر در علوم مختلف به یادگار گذاشته اند.

نقابت

از جمله فضائل ارزشمند این خاندان جلیل القدر، نقابت طالبیان است.
در عصر عباسی نقیب طالبیان ریاست تمام سادات عصر خویش را به عهده داشته و مرجع حل اختلافات و دعاوی سادات بوده و امین ترین فرد در بین سادات برای این منصب انتخاب می شده است. شرط اساسی دیگر برای این منصب، داشتن علم و اجتهاد بوده است.
در ارزش این منصب همان بس که بزرگی چون سید ابن طاووس، از جمله افتخارات خود این را می داند که نقابت طالبیان به او واگذار شده است.
نقابت طالبیان در بین این خاندان جلیل القدر تا چندین نسل ادامه داشت.

گفتار بزرگان

مقام سید ابو الفضائل به قدری بلند و عالی است که هر بزرگی نام او را می برد، سرِ کُرنش و تعظیم خم می کند.
تمام کسانی که در نوشته های خود نامی از این بزرگوار برده اند، جز ستایش و تعریف هیچ ندارند.
بنا به شهادت تمام بزرگان، سید احمد بن طاووس متبحر در علوم مختلف بوده است. او قله های رفیع علوم مختلف از جمله فقه، اصول فقه، کلام، شعر، ادبیات و... را درنوَردیده است.
با اینکه فرزندان سید موسی بن جعفر چهار نفر بوده اند، اما بیشتر اوقات سید علی و سید احمد رحمةالله علیهما یک جا ذکر می شوند و تنها سید احمد به دنبال سید علی یاد می شود و کسی که با مقام علمی و تقوایی سید علی آشنا باشد مقام و منزلت سید احمد را هم درک خواهد نمود.