فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

نسب

آشناترین سخن در نسب سید جمال الدین، احمد بن موسی بن طاووس این است که او برادر سید ابن طاووس، صاحب کتاب اقبال است.
از جمله اجداد بزرگوار او، شیخ طوسی و شیخ ورام بن ابی فراس، صاحب مجموعه ورام هستند.
لقب ابن طاووس و آل طاووس بخاطر جد بزرگ آنان ابو عبد الله، محمد بن اسحاق به این خاندان داده شده که در اثر جمال و حسن صورت به طاووس ملقب شده است.
سلسله شریفه آل طاووس منتهی به داوود، برادر رضاعی امام صادق علیه السلام می باشد.
داوود کسی است که وقتی در زندان بود، امام صادق علیه السلام دعای معروف «ام داوود»، از اعمال نیمه رجب، را به مادر او آموخت و بدین وسیله فرزندش از زندان نجات یافت.

خاندان

خاندان آل طاووس همچون گوهری در بین مسلمین می درخشد و در این خاندان نیز، ده ها درّ ناب با درخشندگی خود چشم همگان را خیره کرده اند و این سؤال و تعجب را برای همه تداعی کرده اند که چگونه می شود یک خاندان این همه فضیلت را یک جا در خود جمع کند !
در یک تفحص اجمالی اسامی بیش از 20 عالم بزرگوار را در یک مقطع کوتاه زمانی در این خاندان می توان مشاهده کرد. علمایی همچون سید رضی الدین علی، صاحب «اقبال»، فرزندان او محمد و علی، که کتاب کشف المهجة را برای آنان نوشته است و...
علمایی که هر کدام از آنان کتبی گرانقدر در علوم مختلف به یادگار گذاشته اند.

نقابت

از جمله فضائل ارزشمند این خاندان جلیل القدر، نقابت طالبیان است.
در عصر عباسی نقیب طالبیان ریاست تمام سادات عصر خویش را به عهده داشته و مرجع حل اختلافات و دعاوی سادات بوده و امین ترین فرد در بین سادات برای این منصب انتخاب می شده است. شرط اساسی دیگر برای این منصب، داشتن علم و اجتهاد بوده است.
در ارزش این منصب همان بس که بزرگی چون سید ابن طاووس، از جمله افتخارات خود این را می داند که نقابت طالبیان به او واگذار شده است.
نقابت طالبیان در بین این خاندان جلیل القدر تا چندین نسل ادامه داشت.