فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

ولادت

سید جمال الدین، احمد بن موسی بن جعفر بن طاووس حسینی حلی از علمای بزرگ قرن هفتم هجری است.

نسب

آشناترین سخن در نسب سید جمال الدین، احمد بن موسی بن طاووس این است که او برادر سید ابن طاووس، صاحب کتاب اقبال است.
از جمله اجداد بزرگوار او، شیخ طوسی و شیخ ورام بن ابی فراس، صاحب مجموعه ورام هستند.
لقب ابن طاووس و آل طاووس بخاطر جد بزرگ آنان ابو عبد الله، محمد بن اسحاق به این خاندان داده شده که در اثر جمال و حسن صورت به طاووس ملقب شده است.
سلسله شریفه آل طاووس منتهی به داوود، برادر رضاعی امام صادق علیه السلام می باشد.
داوود کسی است که وقتی در زندان بود، امام صادق علیه السلام دعای معروف «ام داوود»، از اعمال نیمه رجب، را به مادر او آموخت و بدین وسیله فرزندش از زندان نجات یافت.

خاندان

خاندان آل طاووس همچون گوهری در بین مسلمین می درخشد و در این خاندان نیز، ده ها درّ ناب با درخشندگی خود چشم همگان را خیره کرده اند و این سؤال و تعجب را برای همه تداعی کرده اند که چگونه می شود یک خاندان این همه فضیلت را یک جا در خود جمع کند !
در یک تفحص اجمالی اسامی بیش از 20 عالم بزرگوار را در یک مقطع کوتاه زمانی در این خاندان می توان مشاهده کرد. علمایی همچون سید رضی الدین علی، صاحب «اقبال»، فرزندان او محمد و علی، که کتاب کشف المهجة را برای آنان نوشته است و...
علمایی که هر کدام از آنان کتبی گرانقدر در علوم مختلف به یادگار گذاشته اند.