فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

وفات

سرانجام پس از عمری خدمت به علوم آل محمد صلوات الله علیهم در سال 290 هجری و در شهر قم به دیار باقی شتافت.

سید احمد بن طاووس

ولادت

سید جمال الدین، احمد بن موسی بن جعفر بن طاووس حسینی حلی از علمای بزرگ قرن هفتم هجری است.