فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شاگردان

چهره های فراوانی نیز از محضر درس این شخصیت بزرگ بهره برده اند مانند:
احمد بن ادریس، علی بن حسین بابویه، احمد بن داود بن علی، احمد بن محمد، سعد بن عبد الله، محمد بن جعفر مؤدب، محمد بن حسن بن ولید، محمد بن حسین، محمد بن یحیی عطار، محمد بن یعقوب کلینی و بسیاری دیگر از چهره های علم و دانش در آن زمان.

تألیفات

صفار دارای تألیفات فراوانی است از جمله:
کتاب الصلوة، کتاب الوضوء، کتاب الجنائز، کتاب الصیام، کتاب الحج، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب المزار، کتاب الرد علی الغلاة، کتاب التقیه، کتاب المناقب، کتاب بصائر الدرجات، کتاب ما روی فی اولاد الائمه، کتاب الجهاد.

دوران زندگی

صفار در دورانی زندگی می کرد که ظلم و جنایت و خفقان بنی عباس به نهایت خود رسیده بود.
بسیاری از شیعیان و یاران ائمه علیهم السلام در زندان ها و شکنجه گاه ها به سر می بردند و حتی امامان معصوم نیز در خانه های خود تحت مراقبت و نظر به سر می بردند و به این دلیل به امام حسن عسکری علیه السلام عسکری می گویند که آن حضرت را در منطقه نظامی تحت نظر داشتند و در آنجا سکونت داده بودند.
صفار یکی از چهره های درخشان آن روزگار است که با استفاده های فراوان از شخصیت های علمی آن زمان و نوشتن نامه های خصوصی و مخفیانه خدمت امام حسن عسکری علیه السلام خود را به آن حضرت مرتبط می کرد و شیعیان را از نور وجود ایشان بهره مند می ساخت.