فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

اساتید

صفار از شخصیت های کم نظیر راویان شیعه به شمار می آید و از محضر علمای فراوانی از یاران ائمه علیهم السلام بهره برده است که اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم:
ابراهیم بن اسحاق، احمد بن ابی عبد الله برقی، احمد بن حسن بن علی بن فضال، احمد بن محمد بن ابی نصر، احمد بن محمد بن مسلم، ایوب بن نوح، حسن بن علی بن فضال، علی بن ابراهیم و بسیاری دیگر از شخصیت های بزرگ و راویان احادیث ائمه معصومین علیهم السلام.

شاگردان

چهره های فراوانی نیز از محضر درس این شخصیت بزرگ بهره برده اند مانند:
احمد بن ادریس، علی بن حسین بابویه، احمد بن داود بن علی، احمد بن محمد، سعد بن عبد الله، محمد بن جعفر مؤدب، محمد بن حسن بن ولید، محمد بن حسین، محمد بن یحیی عطار، محمد بن یعقوب کلینی و بسیاری دیگر از چهره های علم و دانش در آن زمان.

تألیفات

صفار دارای تألیفات فراوانی است از جمله:
کتاب الصلوة، کتاب الوضوء، کتاب الجنائز، کتاب الصیام، کتاب الحج، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب المزار، کتاب الرد علی الغلاة، کتاب التقیه، کتاب المناقب، کتاب بصائر الدرجات، کتاب ما روی فی اولاد الائمه، کتاب الجهاد.