فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

تالیفات

چنان که ذکر شده علامه حلی حدود یکصد تألیف ارزشمند دارد، از جمله:
1 - الإرشاد
2 - تبصرة المتعلمین
3 - القواعد
4 - التحریر
5 - تذکرة الفقهاء
6 - مختلف الشیعة
7 - المنتهی
8 - شرح التجرید
9 - منهاج الاستقامة
10 - تلخیص الکشاف

وفات

سرانجام پس از عمری تلاش و کوشش در راه احیای شریعت، علامه حلی در یازدهم یا بیست و یکم محرم 726 هجری وفات یافت. آرامگاه او در نجف اشرف و در بارگاه ملکوتی امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار دارد.

محمد بن حسن بن فروخ صفار