فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

ولادت

حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی، معروف به «علامه حلی» در روز 29 ماه مبارک رمضان سال 648 هجری در شهر حله به دنیا آمد.

تحصیلات

او در یک خانواده علمی و روحانی متولد شد. از اوان کودکی به تحصیل علم و کسب کمال پرداخت. ادبیات عرب و علوم مقدماتی و متداول عصر را در حله نزد پدر دانشمندش و سایر علمای بزرگ آن منطقه، همچون دایی بزرگوارش محقق حلی و پسر عموی مادرش شیخ نجیب الدین یحیی بن سعید و سید احمد بن طاووس و رضی الدین علی بن طاووس و حکیم مشهور ابن میثم بحرانی مؤلف «شرح نهج البلاغه» آموخت.
هنوز به بلوغ نرسیده بود که از تحصیل علوم مقدماتی فراغت یافت و به مقام عالی اجتهاد نایل آمد و از همان روزها آوازه فضل و نبوغ و هوش سرشار او همه جا طنین افکند و آینده بسیار درخشانی را به او نوید داد.

روزگار علامه حلی

علامه در زادگاه خود رشد کرد و همانجا به ادامه تحصیل مشغول گردید. در آن زمان کشور ایران در آتش بیداد دودمان چنگیزخان مغول می سوخت.